BEAM-NL

(Zuid)-Nederlandse innovatieve biomedische concepten hebben veel potentie maar vinden nog weinig hun weg naar commercialisatie en toepassing in de gezondheidszorg. Deze stagnatie is, meer dan op andere gebieden, te wijten aan marktfalen en dientengevolge een onoverbrugbare ‘valley of death’. De aangescherpte Europese wetgeving omtrent medische hulpmiddelen die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, zorgt ervoor dat ook de kennis-gap groter wordt. Om deze unmet need te adresseren is in Zuid-Nederland het initiatief genomen om een biomedische accelerator matrixfaciliteit te realiseren. Het doel van het BEAM-NL project is het versneld completeren en valideren van deze accelerator matrix faciliteit die zich in Zuid-Nederland als incubatorproeftuin aan het ontplooien is.

BEAM-NL voorziet in het versneld behalen van proof-of-concept van de matrix proeftuin. Ten eerste, door het invullen van een aantal ontbrekende bouwstenen van de matrix en behalen van certificering van het onderliggende kwaliteitssysteem. Parallel daaraan vindt de validatie van de matrix plaats middels een ontwikkel-, en een onderzoeksproject. De kracht van de matrix kent 3 elementen:

  1. de bouwstenen, het zogenoemd 4E concept: Experimentation (open R&D infrastructuur met GMP compliant cleanroom faciliteiten); Education (op maat gemaakte cursussen en trainingen o.a. op het gebied van GMP, CE-markering & FDA approval, IP, als ook vakgebied overschrijdende stageplekken); Expertise (gedegen R&D kennis); Entrepreneurship (business developers die partijen in de matrix de weg wijzen in het ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en venture capitalists);
  2. het zij-aan-zij werken in partnerships; een gezamenlijk leer-werktraject waarbij partijen delen in het gebruik van matrixelementen. Dit versnelt het leren en verlaagt kosten en risico’s;
  3. het zelflerend vermogen van de matrix; ieder innovatie/onderzoekstraject dat door de matrix heengaat, maakt gebruik van componenten in de matrix, maar brengt ook nieuwe componenten naar de matrix. Dit maakt dat niet alleen de innovatie/onderzoekstrajecten versneld leren op eigen benen te staan, maar dat tegelijkertijd de matrix met ieder traject ‘slimmer’ wordt.

Het valideren van de matrix vindt plaats middels twee kansrijke innovaties van Zuid-Nederlandse partners. Het eerste traject behelst een publiek-privaat ontwikkeltraject waarmee een patiënt-specifieke scoliosebehandeling versneld naar de patiënt gebracht kan worden. Het tweede traject is een privaat-privaat onderzoekstraject waarbij een West-Brabantse corporate en een Limburgse startup samenwerken om nieuwe kennis te verwerven op stamcelgebied. Deze kennis kan in de toekomst worden ingezet in een product-ontwikkeltraject.
BEAM-NL versterkt de biomedische matrix proeftuin en maakt 2 innovatietrajecten mogelijk. Hierdoor wordt dubbele meerwaarde gecreëerd voor de belangrijkste triple helix stakeholders van deze proeftuin (MKB, corporates en kennisinstellingen).
De value for money van dit project:

  1. de eerste gevalideerde biomedische matrix proeftuin in Nederland, gelegen in Zuid-Nederland,
  2. twee Zuid-Nederlandse innovatietrajecten die door de matrix versneld en kostenbesparend zijn uitgevoerd.

Impact: Het BEAM-NL project draagt bij aan de versterking en verbreding van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem. In de biomedische matrix staat het technologiedomein Life Sciences & Health centraal met logische matrix crossovers met zowel Chemie & Materialen als High Tech System & Materialen. De impact van het matrixconcept op effectieve translatie van onderzoek en de kansen die dit biedt voor MKB wordt ook vanuit de topsector LSH onderschreven. LSH ondersteunt dat Zuid-Nederland hierin eerst infrastructureel versterkt moet worden om vervolgens als voorbeeld op te treden voor de rest van Nederland en daarbuiten.

In de media:
– Projectvideo Youtube d.d. 01-10-2020: “Regulatroy guidelines in biomedical research

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Limburg
Projectlocatie
GELEEN
Startdatum:
02-03-2017
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
St. Chemelot Institute for Science & Technology
Adres:
Urmonderbaan 20F, GELEEN
GELEEN
Nederland
Partner(s):
St. Chemelot Institute for Science & Technology; Xilloc Medical B.V.; Neuroplast B.V.; FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 811.824
Rijk:
€ 811.824
Limburg:
€ 157.662
Totaal publiek:
€ 1.781.311
Totaal privaat:
€ 4.249.094
Totale subsidiabele kosten:
€ 6.030.405

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier