Open Learning and innovation Labs

Open Learning and innovation Labs

Doelstelling van het project is het ontwikkelen en inrichten van excellent (open access) onderwijsmateriaal, dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en medewerkers die actief zijn in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Agrofood in de regio Zuid-Nederland.

Een multidisciplinair projectteam van onderwijsspecialisten en het bedrijfsleven komen in dit project samen, om met elkaar een uniek leertraject te ontwikkelen op het gebied van 3D-printing, adaptieve robotica en agro-mechatronica.

Het doel van dit team is om binnen circa twee jaar een praktijkgerichte en flexibele leeromgeving te ontwikkelen voor deze themagebieden, dat ook als voorbeeld kan dienen voor een vergelijkbare aanpak binnen andere thema’s.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-12-2015
Einddatum:
31-10-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Fontys
Adres:
De Rondom 1
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Fontys Hogescholen (Stichting Fontys); Smart Robotics B.V.; Heemskerk Innovative Technology B.V.; KMWE Precisie Eindhoven B.V.; Additive Industries B.V.; Boomkwekerijen Henri Fleuren BV; Blue Engineering B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 270.954
Noord-Brabant:
€ 116.124
Overig:
€ 418.874
Totaal publiek:
€ 805.952
Totaal privaat:
€ 20.415
Totale subsidiabele kosten:
€ 826.367

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier