MATCHUP

De doelstelling van het MATCHUP-project is om innovatieve opleidingen “Farmaceutische Chemie” te ontwikkelen en te implementeren. Met intensieve participatie van twee MKB-bedrijven wordt kennis, onderzoek en infrastructuur gedeeld.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B3

Prioriteit

Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3),

Regio

Projectlocatie

MAASTRICHT

Startdatum:

01-01-2019

Einddatum:

31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:

Universiteit Maastricht

Adres:

Kapoenstraat 2
MAASTRICHT,
Nederland

Partner(s):

Universiteit Maastricht; Stichting Zuyd Hogeschool; InnoSyn B.V.; Coiled Therapeutics B.V.; Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Radboud Universiteit Nijmegen

Financiering

EU (EFRO)

€ 1.529.644

Limburg:

€ 514.300

Overig:

€ 1.588.325

Totaal publiek:

€ 1.588.325

Totaal privaat:

€ 1.252.632

Totale subsidiabele kosten:

€ 4.370.601

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier