MATCHUP

De doelstelling van het MATCHUP-project is om twee innovatieve HBO en academische-opleidingen “Farmaceutische chemie” binnen respectievelijk de Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht te ontwikkelen en implementeren. Daarmee wordt ingezet op het aantrekken en behouden van talent in de regio.

Het acroniem MATCHUP staat voor “het opgewassen zijn tegen”. De ambitie is helder: bijdragen aan het terugdringen van het nijpende en structurele tekort aan technisch geschoolde HBO’ers en academici. In (Zuid-)Limburg is sprake van een sterke groei aan bedrijven in de chemie, technologie, levenswetenschappen en gezondheid. Dit betreft niet alleen de grote industrieën op de Chemelot Campus, maar juist ook een groot aantal midden- en kleinbedrijven dat zich daaromheen vestigt, of zijn intrek neemt op de Maastricht Health Campus. Samen zien ze een groeiend gebrek aan breed opgeleide vakkrachten: de zogenaamde farmaceutische chemici.

Dit project is geselecteerd voor het OPZuid jaarverslag 2019: Het interview vindt u hier.

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Universiteit Maastricht
Adres:
Kapoenstraat 2, MAASTRICHT
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
Universiteit Maastricht; Stichting Zuyd Hogeschool; InnoSyn B.V.; Coiled Therapeutics B.V.; Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Radboud Universiteit Nijmegen

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.279.818
Limburg:
€ 425.937
Overig:
€ 1.570.869
Totaal publiek:
€ 3.276.624
Totaal privaat:
€ 380.000
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.656.624

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier