Een LES voor de gebouwde omgeving

Dit project behelst het opzetten van een lokaal energiesysteem waarin duurzame restwarmte samen met een WKO wordt gebruikt om woningen van warmte te voorzien. De bron is groene, duurzaam opgewekte restwarmte verkregen vanuit koel- en vriesinstallaties uit de supermarkt, die werken op elektriciteit die afkomstig is van pv-panelen.

Het is een innovatief en decentraal systeem waarin energie op dezelfde plaats wordt gebruikt als waar deze wordt opgewekt. Dit maakt het mogelijk om soortgelijke lokale energiesystemen met restwarmte op veel meer plaatsen toe te passen (stadscentra, woonwijken, recreatie- en vakantieparken). Het is niet nodig om in de buurt te zitten van grote industrieën en er hoeft er geen zwaar en duur leidingtracé te worden aangelegd.

Dit concept wordt uitgevoerd in een realistische en representatieve omgeving, project Oranjekade in Helmond. Door de omvang op wijkniveau is het systeem zelfvoorzienend en voorziet het 265 woningen in hun behoefte aan warmte en elektriciteit. Dit project sluit aan bij de OPZuid-programmadoelstelling 4F Koolstofarme economie.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
26-5-2020
Einddatum:
30-6-2023

Begunstigde:

Adres:
Vestdijk 180
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
ReDo B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 739.059
Rijk:
€ 316.739
Totaal publiek:
€ 1.055.798
Totaal privaat:
€ 1.583.698
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.639.496

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag