Kas van de toekomst - Solar Glass

Kas van de Toekomst

Met dit OP-Zuid samenwerkingsproject willen Brite Solar Technologies BV en GroenLeven BV de potentie voor dubbel landgebruik in de glastuinbouw en het telen van fruit in de vollegrond demonstreren. Dubbel landgebruik gaat om het produceren van duurzame energie door het gebruik van semi-transparante zonnepanelen op landbouwgrond dat tegelijkertijd zijn agrarische functionaliteit behoudt. Inzet van dergelijke semi-transparante panelen in de glastuinbouw is een grote stap richting de Kas van de Toekomst dat energie- en CO2-neutraal is, of kan zelfs energie op gaan leveren. In de fruitteelt, aan de andere kant, worden de panelen in speciale teeltondersteunende constructies geïntegreerd, die, naast hun rol voor energieproductie, ook ter bescherming van de gewassen tegen weersinvloeden kunnen dienen om veelvoudige voordelen voor de telers te realiseren.

Het gebruik van dergelijke semi-transparante zonnepanelen zal in verschillende locaties gedemonstreerd worden, o.a. de demo-kas van Proeftuin Zwaagdijk en in verschillende landbouwbedrijven die bezig zijn met het telen van zachtfruit. Deze demonstraties zullen waardevolle inzichten in zowel de technische als de economische aspecten van het dubbel landgebruik concept.

Aanleiding voor de samenwerking van beide projectpartners is de inhoudelijke complementariteit. Brite Solar brengt de innovatieve techniek van het solar glas in en werkt aan de optimalisatie van zijn functionaliteit door middel van zijn expertise in nanotechnologie-gebaseerde coatings. Daarnaast valideert dit bedrijf de testgegevens om zo de parameters op te kunnen stellen voor industriële opschaling van de techniek. GroenLeven BV is ontwikkelaar van duurzame energieprojecten met een grote interesse in de combinatie van landbouw en groene energieproductie. Binnen het samenwerkingsverband zijn dan ook de technische ontwikkeling en de markt goed met elkaar verbonden.

Het project sluit aan bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, thema 1 Meer met Minder en past bij de RIS3 Agrifood. Het project is een cross over tussen de Topsector HTSM en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
LimburgNoord-Brabant
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
01-07-2017
Einddatum:
30-04-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Brite Solar Technologies B.V
Adres:
Sint Jansweg 20, VENLO
VENLO
Nederland
Partner(s):
Brite Solar Technologies B.V; GroenLeven B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 362.367
Overig:
€ 156.939
Totaal publiek:
€ 519.306
Totaal privaat:
€ 717.547
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.236.853

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier