Kas van de Toekomst

Met dit OPZuid samenwerkingsproject willen Brite Solar Technologies BV en Maurice Produkties BV een prototype van de Kas van de Toekomst bouwen. Deze Kas van de Toekomst combineert de laatste stand op technologisch gebied wat betreft Het Nieuwe Telen (Air & Energy- en LED systemen) met de innovatieve Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) nanotechnologie. Hiermee moeten de gebruikte technieken opgeschaald kunnen worden van TRL 6 naar TRL 8. Deze Kas van de Toekomst is energie- en CO2 neutraal, of kan zelfs energie op gaan leveren.

Dit prototype wordt gebouwd in Venlo op het Floriadeterrein, locatie Innovatiecluster Innoveins. Op dit terrein werkt de Provincie Limburg aan het realiseren van een onderzoek- en ontwikkelingscampus voor de sectoren agro en food. De bouw en demonstratie van dit prototype past prima binnen deze ambities. Het prototype heeft een oppervlakte van 1.200 m2 en is volledig bedekt met nano solar glas, is uitgerust met LED verlichting en Air- en Energysystemen. De bouw van het prototype levert informatie op over de opschaling van de nano solartechnologie naar industriële productie. Maar ook over de combinatie met bestaande LED en Air- & Energy technologieën.

Aanleiding voor de samenwerking van beide projectpartners is de inhoudelijke complementariteit. Brite Solar brengt de innovatieve techniek van het solarglas in. Daarnaast valideert dit bedrijf de testgegevens om zo de parameters op te kunnen stellen voor industriële opschaling van de techniek. Maurice Produkties BV brengt de kennis en expertise van kassenbouw in. Daarnaast beschikken zij over een enorm marktpotentieel. Binnen het samenwerkingsverband zijn dan ook de technische ontwikkeling en de markt goed met elkaar verbonden.

Voor de samenwerking is een LOI opgesteld die uiteindelijk zal leiden tot een Joint Development Agreement. Het belang van beide partners is gelegen in de positieve uitkomsten van de pilot en de economische potentie. Als de testresultaten positief blijken te zijn worden de mogelijkheden als eindeloos ingeschat.

Het project sluit aan bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, thema 1 Meer met Minder en past bij de RIS3 Agrifood. Het project is een cross over tussen de Topsector HTSM en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

VENLO

Startdatum:

01-07-2017

Einddatum:

31-05-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Brite Solar Technologies B.V

Adres:

Sint Jansweg 20
VENLO,
Nederland

Partner(s):

Brite Solar Technologies B.V; Maurice Produkties B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 364.309

Overig:

€ 302.850

Totaal publiek:

€ 302.850

Totaal privaat:

€ 578.978

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.246.137

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier