Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving. Marjan Hurkx en Bianca vd Pols

Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving

In dit project ´Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving’ wordt een hybride leer- en innovatieomgeving opgericht in Noord-Brabant. Deze omgeving levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling en opschaling van digitaal platform BrabantLeert, en daarmee een bijdrage aan het herstel van de economie van de Provincie Noord-Brabant.

Een innovatief herstel
Door de COVID-19 pandemie staat de Zorg- en Welzijnssector in Brabant onder druk. Tegelijkertijd doen zich kansen voor en ontstaat er nieuw arbeidspotentieel door uitstroom vanuit andere economische sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie.

Deze knelpunten vragen om innovatieve oplossingen en het versnellen van de ambities die vanuit de RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) zijn geformuleerd; hybride en modulair leren, breder opleiden en gedeeld werkgeverschap. Dit vormt het antwoord op de arbeidsmarktknelpunten en tekorten in zorg en welzijn en draagt bij aan een veerkrachtig en duurzame herstel uit COVID-19 pandemie.

Samenwerking
Een vernieuwende aanpak, en een verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is (Samen slimmer organiseren, maart 2021) wordt gevraagd. Dit samenwerkingsproject is daar een stap voorwaarts in en zal bestaande ambities versnellen. Daartoe zullen de samenwerkingspartners uit de Zorg en Welzijn in de regio Zuidoost Brabant de bestaande afzonderlijk leerafdelingen en hybride leeromgevingen verbinden en verbeteren naar één gezamenlijke leer- en ontwikkelomgeving. Zodat dit in de regio kan worden opgeschaald (toegang voor alle werkgevers) en breder kan worden toegepast. Dit draagt bij aan het verbeteren van de instroom en ontwikkelen en behouden van werkenden voor de sector. Tevens creëert het een ‘leven lang ontwikkelen’ omgeving & cultuur in Zorg & Welzijn in de regio. Dit initiatief staat niet op zichzelf maar bouwt voort op de drie ontwikkellijnen uit het RAAT Zuidoost-Brabant (Zorg en Welzijn), zijnde:

1) Samen slimmer ontwikkelen

2) Samen slimmer aantrekken

3) Samen slimmer organiseren

Het projectplan is langs deze ambitielijnen georganiseerd.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
6-9-2021
Einddatum:
6-9-2023

Begunstigde:

Adres:
Karel de Grotelaan 415
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Archipel; Vitalis Woon Zorg Groep; Stichting Lunet Zorg; SGE; Sint Annaklooster; SWZ; Stichting ROC Summa College; Fontys Hogescholen; Stichting Transvorm

Financiering

EU (EFRO)
€ 660.322
Overig:
€ 2.532
Totaal publiek:
€ 662.854
Totaal privaat:
€ 280.779
Totale subsidiabele kosten:
€ 943.633

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag