High tech X-Gen windturbine

De transitie van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding is urgent. Tot op vandaag de dag neemt de CO2-uitstoot nog steeds toe.

Het doel van dit project is om een hightech oplossing voor energietransitie te ontwikkelen. Concreet gaat het om de ontwikkeling van een windturbine voor gebruik in de bebouwde omgeving, zoals voor huishoudens en kleine zakelijke energiegebruikers, zoals VvE’s, zorginstellingen, bejaardentehuizen en kantoren. De beoogde windturbine is compact, onderhoudsvriendelijk, geluidsstil, betaalbaar en levert een bijzonder hoog rendement.

Dit project bevindt zich op het snijvlak van de internationale topclusters Chemie & Materialen en High Tech Systemen & Materialen en het merendeel van de activiteiten wordt in de provincie Limburg uitgevoerd.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

EYGELSHOVEN

Startdatum:

01-08-2017

Einddatum:

01-06-2021

Begunstigde:

Begunstigde:

GDO B.V.

Adres:

Albert Thijsstraat 67
EYGELSHOVEN,
Nederland

Partner(s):

GDO B.V.; Het Zilveren Schor Developments B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 748.526

Totaal privaat:

€ 3.191.084

Totale subsidiabele kosten:

€ 3.939.610

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier