Dutch Future Egg; een nieuw open innovatieplatform voor de legpluimveesector

Het project heeft tot doel om nieuwe product-marktcombinaties voor de legpluimveehouder te ontwikkelen door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Hiertoe zal een nieuw open innovatieplatform worden ingericht dat de legpluimveesector op zijn kop zal zetten. Met de beoogde nieuwe product-marktcombinaties wordt nieuw bedrijfseconomisch perspectief gecreëerd voor de legpluimveehouder met autonomie, ondernemerschap, transparantie, regionale voedselvoorziening, eerlijke marges, diervriendelijkheid en duurzaamheid als uitgangspunten.

Het op te richten innovatieplatform gaat zich richten, vanuit veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en veranderend consumenten gedrag, op het ontwikkelen van nieuwe business- en verdienmodellen, nieuwe services, zoals bijvoorbeeld online marketing- en sales tools, en het ontwikkelen en zoeken naar nieuwe toe te passen technologieën die kleinschalig produceren mogelijk gaat maken. Verder zal een “Cloud platform” worden opgezet om vraag en aanbod van regionale producten dicht bij elkaar te brengen. Van boer naar consument.

Vencomatic Group, Kokreateur BV, Nomar BV, Omnivoor BV, Product Experience, Dataleaf, TU/e en Has Den Bosch kunnen op deze manier, als partners, een bijdrage leveren aan de versterking van regionale voedselproductie, promotie van gezond en veilig voedsel en schaalverkleining van de sector.

De Vencomatic Group vertegenwoordigt drie innovatieve bedrijven binnen de pluimveesector: Vencomatic, Prinzen en Agro Supply. Door deze merken te combineren, biedt Vencomatic Group een volledig assortiment van innovatieve systemen aan voor de inrichting van moderne pluimveebedrijven over de hele wereld. De organisatie is continu op zoek naar alternatieve oplossingen om duurzame, pluimveevriendelijke producten te ontwikkelen.

Vencomatic is gevestigd op de Venco Campus, het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Het multifunctionele gebouw biedt ruimte aan logistiek, productie, werkplaats, kantoren en een showroom met presentatieruimten. Voor het ontwerp, de bouw en het gebruik is gekozen voor een duurzame aanpak met oog voor de omgeving, mens en dier.

Resultaat na drie jaar (mei 2019):
“Dutch Future Egg, een project van drie jaar wat mede mogelijk gemaakt is door de Europese Unie, Provincie Noord-Brabant en Stimulus Programmamanagement.

Tijdens deze periode hebben meer dan 60 studenten van de HAS Hogeschool en de TU Eindhoven een bijdrage geleverd aan de sector door verschillende onderzoeken uit te voeren.
Verschillende studenten hebben hun afstudeerproject gerealiseerd, van HBO tot PDEng (Professional Doctorate Engineering).

Er zijn samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen bedrijven en kennisinstellingen die ook nu nog, na het aflopen van de subsidie, actueel zijn. Zo hebben marketing-, productie- en ontwikkelingskennis in de hoedanigheid van Product Experience, Omnivoor, Noah en Kokreateur elkaar gevonden en brengen producten op de markt onder de naam Eggiedays

Dataleaf en de Vencomatic Group zijn een ontwikkelingstraject aangegaan om een database management systeem op te bouwen ten behoeve van pluimveehouders, welke gevuld kan worden met de analyses uit een project dat geleid is door een TU/e PDEng trainee.

Het consortium van bedrijven heeft onder het Dutch Future Egg project nieuwe producten ontwikkeld en gerealiseerd in uiteenlopende gebieden van ei-burgers en dranken, tot data-mining technieken en sorteringsalgoritmes.”

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EERSEL
Startdatum:
01-10-2015
Einddatum:
28-02-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Vencomatic Group
Partner(s):
Vencomatic Group; Dataleaf; Omnivoor; HAS Hogeschool; Technische Universiteit Eindhoven; Product Experience; Kokreateur; A.J.M. Janssen

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.012.668
Noord-Brabant:
€ 434.001
Overig :
€ 343.278
Totaal publiek:
€ 1.789.947
Totaal privaat:
€ 1.163.130
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.953.077

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek