OP-SLEEP: Ontwikkeling Patiëntvriendelijke SLaap EEG Patch

Het doel van dit project is de ontwikkeling en marktvoorbereiding van een nieuwe polysomnografie systeem voor onderzoek naar slaapstoornissen. Hiervoor wordt een ketengerichte samenwerking opgezet tussen Onera (hightech MKB), Technische Universiteit Eindhoven en Stichting Kempenhaeghe. Deze nieuwe technologie zal tot een doorbraak leiden in diagnostisch onderzoek naar slaapstoornissen met als resultaat lagere kosten voor slaapstudies, meer comfort voor de patiënt tijdens deze studies, kortere wachttijden voor onderzoek en, door een brede aanpak van slaapstoornissen, een verlaging van kosten voor de zorg. Hiermee sluit het project naadloos aan bij de maatschappelijke uitdaging Health, Demography and Welfare uit de RIS3 van Zuid Nederland.

Binnen het project ontwikkelt het consortium een polysomnografie (PSG) systeem dat snel en eenvoudig aan te brengen is, door de patiënt zelf, zonder tussenkomst van gespecialiseerd personeel. Hiermee wil OP-SLEEP slaapstudies overal en voor iedereen toegankelijk maken.

OP-SLEEP breekt hiermee met de bestaande trade-off tussen comfort en diagnostische waarde en tussen kostenefficiëntie en gebruiksgemak. Bij de bestaande PSG systemen wordt de patiënt voorzien van een groot aantal sensoren op diverse plaatsen van het lichaam. Deze worden bevestigd met, onder anderen, zelfklevende elektrodes en banden om het lichaam. De verschillende sensoren worden met behulp van kabels met één of meerdere recorders verbonden. Bovendien worden slaapstudies nog veelal met de hand beoordeeld door gespecialiseerde slaaplaboranten. Slaapstudies zijn hierdoor onnodig duur en oncomfortabel voor de patiënt.

Het project wil de bovengenoemde doorbraak bereiken door de ontwikkeling van:

  1. Een draadloze en comfortabele hoofdpatch voor het meten van EEG, EOG en EMG.
  2. Een volwaardig PSG systeem door het samenvoegen van fysiologische signalen van de hoofdpatch en een eerder, door Onera, ontwikkelde borstpatch (ECG, ademhalingsinspanning, ademhaling, zuurstofsaturatie, ademhalingsgeluid, beweging en positie).
  3. Algoritmen voor geavanceerde analyse op basis van innovatieve Artificiële Intelligentie. Deze algoritmen classificeren en scoren van slaapstudies waardoor geautomatiseerde diagnostiek mogelijk wordt.

Het OP-SLEEP project draagt bij aan het valorisatievermogen van Onera, de MKB partij in het consortium. Met de unieke samenwerking en aansluiting bij de Nationale en Internationale topclusters Life Sciences and Health en HighTech Systemen en Materialen is Onera in staat het PSG systeem verder door te ontwikkelen en versneld naar de markt te brengen. De markt voor slaapstudies wordt geschat op € 9 miljard, wereldwijd. Het OPZuid project leidt daarmee tot grote economische groei en nieuwe banen voor de regio Zuid.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
De ontwikkeling van medicijnen in 27% van de gevallen in een late fase gestopt wordt vanwege risico’s op hartfalen;
Einddatum:
30-09-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Onera
Adres:
Klokgebouw 175, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Onera; Technische Universiteit Eindhoven; Stichting Kempenhaeghe / De Berkenschutse

Financiering

EU (EFRO)
€ 749.802
Overig:
€ 485.301
Totaal publiek:
€ 1.235.103
Totaal privaat:
€ 907.186
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.142.289

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier