‘Wij willen bijdragen aan waardevolle innovaties’

Projecten die alleen nog op papier bestaan, worden na toekenning van de OPZuid-subsidie werkelijkheid. Programmamanagers Dries van Halder en Marcel Segers leveren hieraan graag hun bijdrage. Hoe zij dat doen, leest u in dit interview.

Kort nadat de beschikking op de mat is gevallen, vindt het Startgesprek plaats met de programmamanager en financieel adviseur van Stimulus. “We houden het bij voorkeur op locatie”, zegt Dries van Halder. “Het Startgesprek is een feestelijk moment waarop we graag met het hele consortium kennismaken. Dan leggen we de spelregels goed uit. Natuurlijk beseffen de begunstigden wel dat er bij het krijgen van subsidie verantwoording hoort. Toch komt er – vooral wanneer mensen niet eerder met een subsidie hebben gewerkt – aardig wat op hen af. Denk aan de vereisten aan de administratie, financiën en communicatie.”

Juiste personen
Een goede voorbereiding van het Startgesprek is belangrijk, vinden beide programmamanagers. “Als de juiste personen aan tafel zitten, maak je een vliegende start”, zegt Marcel Segers. “Intermediairs horen daarbij, ook als zij al ervaring hebben met subsidies. Elk project is toch weer anders.” Wie kunnen het beste bij het Startgesprek aansluiten? “In ieder geval de penvoerder. Hij maakt meestal de voortgangs- en eindrapportages. Verder ook de projectleiders van alle projectpartners en hun medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de financiën, administratie en communicatie van het project. Iedereen mag ons vooraf vragen stellen. Administratie is nogal een breed begrip. Als er bijvoorbeeld vragen leven over staatssteun, kunnen we daarop dieper ingaan.”

Onverwachte situaties
“Begunstigden mogen gerust contact met ons opnemen bij vragen”, vult Dries van Halder aan. “In de uitvoeringsfase komen vrijwel altijd onverwachte situaties voor. Een voorbeeld. Het loopt niet lekker en een projectpartner stapt uit het project. Wat zijn de opties dan om dit goed te regelen? Wanneer er wijzigingen zijn, is het altijd handig om deze vooraf te bespreken, want wij kunnen dan meedenken over een passende oplossing. Soms hoort bij een wijzigingsverzoek een begrotingswijziging, een andere keer voldoet alleen een wijzigingsverzoek. In het zeldzame geval dat de inhoud van het project rigoureus wijzigt, moet de Adviescommissie het verzoek opnieuw beoordelen. Stel liever een vraag teveel dan te weinig, is mijn advies.”

Feeling bij een project
Meestal krijgen de financieel adviseur en de programmamanager van Stimulus een rondleiding of presentatie bij het Startgesprek. Marcel Segers: “Dat is niet alleen interessant, maar ook nuttig, want een presentatie of een rondleiding ter plekke geeft meer ‘feeling’ bij een project dan een projectplan alleen. Het geeft meerwaarde aan de begeleiding die we willen bieden in de uitvoeringsfase. In die fase hebben we een adviserende functie. Zo kunnen we meedenken over de planning en de realisatie van de werkpakketten en de resultaten. Natuurlijk hebben we in de uitvoeringsfase ook een controlerende functie, want we moeten verantwoording afleggen aan Brussel.”

Van idee naar innovatie
Wat is het mooiste aan jullie werk? Daarover zijn Dries en Marcel het snel eens. “Meemaken dat een idee op papier een daadwerkelijke innovatie wordt die er toe doet. Europa moet groener en slimmer worden en zonder subsidie zouden veel projecten niet van de grond komen. Het is prachtig om daaraan een bijdrage te kunnen leveren”, aldus de programmamanagers.

Tips van de programmamanagers:

  • Maak van het Startgesprek een feestelijk moment.
  • Zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten bij het Startgesprek.
  • Bereid het Startgesprek voor en stuur uw vragen vooraf op naar Stimulus. Stuur een mail naar info@stimulus.nl. Uw vraag komt dan terecht bij één van de vier programmamanagers van OPZuid 2021-2027.
  • Communiceer over het Startgesprek, bijvoorbeeld op LinkedIn.
  • Steek tijd in het leren kennen van de projectpartners. Een sterk consortium is belangrijk voor het slagen van uw subsidieproject.
  • Blijf vragen. De programmamanagers van Stimulus denken graag met u mee.

Lees ook

Programmamanagers Dries van Halder en Marcel Segers