Hoe werkt de Adviescommissie?

De Adviescommissie maakt een stapel van de projectvoorstellen die zij kansrijk acht. Dit gebeurt op basis van vooraf vastgestelde criteria. De beste voorstellen komen bovenop de stapel. Wanneer er meer goede projecten zijn dan geld, krijgen alleen de hoogst gerankte subsidie.

De Adviescommissie beoordeelt op basis van vijf criteria of een project voor subsidie in aanmerking komt. Per onderdeel kan een aanvrager 20 punten scoren: 100 in totaal. Projecten dienen minimaal 70 punten te scoren om subsidie te kunnen krijgen. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Daarnaast dient een aanvraag op ieder criterium minimaal 10 punten te scoren. Indien het subsidieplafond voor de openstelling overvraagd wordt, maakt de Adviescommissie een ranking op basis van de score. Deze rangschikking wordt dus niet bepaald op volgorde van binnenkomst.

Eerste check
Alle aanvragen die tussen 12 september en 4 november zijn ingediend, worden eerst gecheckt door de programmamanagers. Zij controleren of de aanvragen volledig en juist zijn en of ze gaan over de onderwerpen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Is dit in orde, dan gaan de aanvragen naar de onafhankelijke Adviescommissie.

Onafhankelijk
De leden van de Adviescommissie zijn onafhankelijk. Dit wil zeggen dat zij geen belang hebben bij het al dan niet toekennen van subsidie aan projecten. De leden zijn deskundig op hun vakgebied. Naast een vaste kern bestaat de commissie per onderwerp uit verschillende adviesleden.

Beoordelingscriteria
Het beoordelen van de projecten gaat aan de hand van vooraf gestelde criteria. Daarom is het belangrijk om hierover duidelijke informatie te geven in uw projectplan. De beoordelingscriteria zijn de mate waarin het project:

  • bijdraagt aan de doelstelling van de subsidieregeling.
  • bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact.
  • financieel en economisch toekomstperspectief heeft.
  • innovatief is.
  • kwalitatief goed is.

Beschikking
Alle projectaanvragen krijgen een beschikking, oftewel ‘u krijgt wel of geen subsidie’. Hierbij zit ook de beoordeling. Het is natuurlijk fijn om te zien waarom de Adviescommissie uw aanvraag heeft goedgekeurd, maar het is ook leerzaam om te weten waarom u misschien niet in aanmerking komt voor Europese subsidie. Daarmee kunt u bij een volgende subsidieaanvraag rekening houden.

Meer lezen?

Stockfoto