Urenlijsten voortaan opstellen in het webportal

Er zijn enkele aanpassingen in het systeem van Stimulus. U kunt geen urenlijsten meer uploaden, maar moet deze voortaan opstellen binnen het Webportal. Dit is een stuk efficiënter voor u en voor ons. 

Wat verandert er concreet voor u?
Gebruikt u een urenlijst? Dan moet u medewerkers registeren in het Webportal. Bij het declareren van de kosten selecteert u een partner en vervolgens een medewerker. Het systeem vult de gegevens van deze medewerker automatisch in. Het is belangrijk dat u duidelijk beschrijft in welke periode de uren zijn gemaakt. Vul het aantal gewerkte uren in óf het aantal gewerkte maanden bij gebruik van de werkgeversverklaring. Voer de uren per medewerker, per werkpakket op één regel op.

Waarom deze wijzigingen?
De wijzigingen zijn doorgevoerd om de administratieve lasten te verminderen. Door de eenduidige registratie van medewerkers is het voor ons mogelijk om een geautomatiseerde controle uit te voeren op bijvoorbeeld de urennorm van 1.720 uur. Het selecteren van medewerkers om vervolgens de uren te verantwoorden is voor de begunstigde efficiënt en minder foutgevoelig. Hierdoor kunnen we de doorlooptijd van de rapportages verkorten! Dit betekent weer dat we de subsidie eerder aan u kunnen uitbetalen.

Tip!
Zorg ervoor dat de periode waarover u rapporteert, aansluit met de interne registratie van de uren. Een voorbeeld: u stelt per week een urenstaat op die wordt afgetekend. Dan verantwoordt u niet de uren van januari tot en met maart, maar van week 1 t/m 13.

Handleiding
Hoe u de uren invoert, leest u in de Handleiding webportal.

Lees ook