Tweede openstelling OPZuid 2021-2027 gesloten

Op 26 mei 2023 om 17:00 uur sloot de tweede openstelling van het OPZuid-programma 2021 – 2027. Er zijn 29 volledige projectaanvragen ingediend. In totaal is hiermee bijna 20 miljoen euro aan EFRO-subsidie en ruim 7 miljoen provinciale cofinanciering aangevraagd. Het totale beschikbare budget (22 miljoen) is daarmee niet overvraagd.

Het thema ‘Landbouw en Voeding’ heeft de meeste aanvragen ontvangen en is daarmee samen met de thema’s ‘Grondstoffen’ en ‘Gezondheid’ overvraagd. Er zijn helaas geen projecten voor het thema ‘Klimaat’ ingediend. Het budget van de thema’s waarvan het beschikbare budget niet is overvraagd, wordt bij de openstellingen van 2024 beschikbaar gesteld. In onderstaande tabel ziet u de verdeling van de aanvragen en subsidie per thema.

Thema Aantal Beschikbaar EFRO Aangevraagd EFRO
Landbouw en Voeding 10 € 4,6 miljoen € 5,87 miljoen
Klimaat 0 € 4,3 miljoen € 0
Gezondheid 6 € 3,5 miljoen € 3,74 miljoen
Grondstoffen 9 € 5,8 miljoen € 6,3 miljoen
Energie 4 € 3,85 miljoen € 3,77 miljoen
Totaal 29 € 22,05 miljoen € 19,7 miljoen

Volledigheidstoets

De eerste stap in het beoordelingsproces is de toets op volledigheid en de beoordeling op de weigeringsgronden die in de regeling benoemd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de beoordeling of sprake is van ten minste twee samenwerkingspartners. Aanvragen die deze eerste toets niet doorstaan, zullen niet in behandeling worden genomen en worden afgewezen. De aanvrager ontvangt dan voor de zomervakantie hierover bericht.

Ranking en financiële toets

Voor en na de zomervakantie vindt per transitie een vergadering plaats van de Adviescommissie, waarin de volledige aanvragen besproken en beoordeeld worden. Het minimum aantal punten dat een project moet scoren op de criteria bedraagt 70 punten. Projecten met 70 punten of meer worden gerankt op volgorde van het aantal punten. Vervolgens wordt van boven naar beneden bekeken welke projecten binnen het beschikbare subsidiebudget (subsidieplafond) vallen. Hierover brengt de Adviescommissie advies uit aan de Beheerautoriteit OPZuid 2021-2027. Medio september kunnen aanvragers bij hun contactpersoon binnen Stimulus navragen hoe ze gerankt zijn.

Vervolgens ontvangen de positief beoordeelde en gerankte projecten financieel-technische vragen over het project. Wanneer alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, wordt de financieel-technische toets afgerond en kan de gevraagde subsidie worden toegekend. De aanvrager ontvangt dan een positieve beschikking.

We streven ernaar om vóór december 2023 alle beschikkingen verstuurd te hebben. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de subsidieaanvraag is ingediend. Het indienen van de kosten kan op twee momenten per jaar die in de verleningsbeschikking zijn opgenomen.

Openstelling najaar 2023

2 oktober 9:00 uur 2023 is de volgende openstelling van OPZuid 2021-2027. Deze openstelling loopt tot 17 november 17:00 uur en kent dezelfde eisen als de voorjaarsopenstelling van 2023. Het beschikbare budget is bijna 30 miljoen euro (Rijk en EFRO). Stimulus begeleidt actief bij het opwerken van projecten. Heeft u bijvoorbeeld vragen over uw projectidee? Vul het oriëntatieformulier in. Een van de programmamanagers neemt dan contact op om de inhoud te bespreken. Stimulus hoopt op veel aanvragen in het najaar. U kunt Stimulus altijd bereiken via 040 237 01 00 of via info@stimulus.nl.

Foto eerste openstelling 2021-2027 gesloten