Programmaperiode 2021-2027

De huidige Europese programmaperiode loopt van 2014 tot 2020. Inmiddels zijn in Zuid-Nederland de voorbereidingen in volle gang voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Stimulus Programmamanagement heeft hierin een faciliterende en adviserende rol. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de ambitie om een strategie uit te stippelen die toegepast kan worden op zowel de nieuwe OPZuid, Interreg en POP-programma’s, als op nationale en regionale programma’s.

Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) tot stand komt en hoe deze vertaald wordt naar de diverse programma’s.

2018: Houtskoolschets
In 2018 hebben de drie Zuid-Nederlandse provincies, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen uit het regionale speelveld een integrale visie geformuleerd, op hoe Europese programma’s de komende jaren ingezet kunnen worden ten behoeve van de belangrijke uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

Deze visie is uitgewerkt in een houtskoolschets die in december 2018 door de provincies is vastgesteld en richting geeft aan  de Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland.

2019: Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

Om Europese financiering te verkrijgen, is het noodzakelijk dat de provincies samen en in samenwerking met de regionale stakeholders een Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland ontwikkelen. De strategie voor de nieuwe programmaperiode wordt gebaseerd op de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor de periode 2014-2020 en de richtlijnen in de houtskoolschets. Het beoogde eindproduct is een doorontwikkelde RIS3 als gemeenschappelijke basis voor de Europese programma’s in Zuid-Nederland in de periode 2021-2027.

Innovatie en economische structuurversterking blijven de rode draad in de nieuwe RIS3 maar de maatschappelijk impact van innovatieprojecten staat meer centraal. Ze moeten stuk voor stuk bijdragen aan één van de volgende vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en gezondheid. Daarnaast is in de nieuwe RIS3 een evenwichtige spreiding van middelen in Zuid-Nederland van belang; de regio als geheel dient te profiteren.

Op 9 september jl. is een brede informatiebijeenkomst georganiseerd om de stakeholders te informeren over de tussentijdse resultaten van de doorontwikkeling. De presentaties vindt u hier: Planbureau voor de Leefomgeving, Bureau Buiten Idea. Naar verwachting wordt de RIS3 in december 2019 ter vaststelling aan de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg aangeboden. Nadat de RIS3 is goedgekeurd, zal deze hier worden gepubliceerd.

2019-2020: OPZuid programma
In het najaar van 2019 wordt gestart met de uitwerking van het OPZuid-programma voor 2021-2027.

Zodra de inhoud hiervan bekend is, zullen wij u informeren. Op dit moment is voorzien dat het programma in 2021 van start gaat, maar deze planning is onder voorbehoud. De officiële start van de nieuwe programmaperiode hangt af van de besluitvorming rondom het Meerjarig Financieel Kader in Brussel.

2019-2021 POP programma
Meer informatie volgt.

2018

 • Ontwikkeling houtskoolschets
December

2019

Maart
 • Start doorontwikkeling RIS3
Mei
 • Begeleidingsgroep RIS3
Juni
 • Transitiebijeenkomsten RIS3
September
 • Brede informatiebijeenkomst RIS3
 • Begeleidingsgroep RIS3
 • Transitiebijeenkomsten RIS3
Oktober
 • Begeleidingsgroep RIS3
December
 • RIS3 gereed, vaststelling door colleges van Gedeputeerde Staten van de drie provincies

2020

 • OPZuid programma gereed
 • Indiening OPZuid programma en RIS3 bij Europese Commissie

2021

 • Voorziene start van de nieuwe Europese programmaperiode (afhankelijk van besluitvorming rondom Meerjarig Financieel Kader)

  Arnoud Guikema

  provincie Zeeland

  T: 06 81 36 73 16
  E:  aop.guikema@zeeland.nl

    Bart van Sloun

    provincie Limburg

    T: 043 389 73 04
    E: hfm.van.sloun@prvlimburg.nl

      Chantal de Schepper

      Provincie Zeeland

      T: 0118 63 10 11
      E: lfe.de.schepper@zeeland.nl

        Paul Habets

        provincie Limburg

        T: 043 389 72 50
        E: pme.habets@prvlimburg.nl

          Hans Overbeek

          provincie Noord-Brabant

          T: 073 680  82 93
          E: Joverbeek@brabant.nl

            Samira Nahari

            Provincie Noord-Brabant

            T: 06 52 79 40 99
            E: snahari@brabant.nl

              Marlon Peeters

              Programmamanager Stimulus

              T: 040 237 0100
              E: m.peeters@stimulus.nl

                Pieter Liebregts

                Programmamanager Stimulus

                T: 040 237 0100
                E: p.liebregts@stimulus.nl

                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                 Inschrijven voor de nieuwsbrief