Elektrisch laden opnieuw uitgevonden

StreetPlug

Met de opkomst van elektrisch rijden in Nederland, worden ook steeds meer laadvoorzieningen voor elektrische auto’s aangelegd. Je ziet ze op parkeerplaatsen en in parkeergarages, maar ook in de openbare ruimte, op bedrijventerreinen en bij gebruikers  thuis. Hoewel het handig is om je auto overal op te kunnen laden, is de keerzijde dat al die laadpalen ook het straatbeeld veranderen. Als het aan StreetPlug BV uit Tholen ligt, is dat over een paar jaar verleden tijd.

Het ontstaan van de StreetPlug
De StreetPlug is een ondergrondse laadvoorziening voor elektrische auto’s die met name in de stedelijke omgeving kan worden toegepast. Hoewel het idee simpel lijkt, is de ontwikkeling van de StreetPlug volgens directeur Mark de Leeuw allerminst eenvoudig gebleken: “Het idee ontstond in 2014 toen de gemeente Venlo aan StreetPlug en twee andere bedrijven vroeg of het mogelijk was om een onzichtbare laadvoorziening voor elektrische auto’s te maken. Dit omdat laadpalen in beschermde stadsgezichten voor vervuiling van het straatbeeld kunnen zorgen. We zijn alle drie aan de slag gegaan om een ondergrondse laadoplossing te ontwikkelen en kwamen stuk voor stuk de nodige uitdagingen tegen op het gebied van constructiestevigheid en waterafvoer. Na een tijdje haakten de andere twee bedrijven af en ging StreetPlug als enige door.” En het doorzettingsvermogen werd beloond. Een paar jaar en meer dan vijf prototypes later hadden ze een succesvol prototype ontwikkeld en in Venlo getest.

“Elektrisch laden in stedelijke gebieden kan echt op een andere manier”

Project: Streetplug: Invisibly Present

Doelstelling:

Bevordering duurzame energie (4F)

Projectpartners:

StreetPlug BV

Looptijd:

1 oktober 2019 – 31 december 2021

Financiering:

Van prototype naar marktrijp product
Na de test in Venlo bleken er volgens Mark de Leeuw echter nog meer uitdagingen te zijn die ze het hoofd moesten bieden:  “We hadden een werkend product, maar we konden het nog niet zonder zorgen verkopen. De kans dat het product na een tijdje kapot zou gaan, was nog erg groot. En dat terwijl we al heel veel tijd en geld in de ontwikkeling hadden gestoken. We moesten nog de nodige testen uitvoeren en stappen zetten in de doorontwikkeling, maar konden deze niet zelf financieren. De OPZuid-subsidie bood uitkomst om het vervolgtraject in te steken en deels te financieren.” Binnen het OPZuid-project heeft StreetPlug drie demonstratieprojecten uitgevoerd, waarbij ze op drie locaties in Maastricht, Middelburg en La Rochette (Frankrijk) laadvoorzieningen in de openbare ruimte hebben ingegraven om gedurende een langere periode te testen hoe deze worden gebruikt. Dit waren tevens de eerste echte duurtesten met verschillende typen gebruikers en weersomstandigheden. Uit de testen kwamen essentiële bevindingen waarmee de ondergrondse laadvoorziening doorontwikkeld kon worden tot een marktrijp product. Mark de Leeuw vertelt: “Al deze demonstraties hebben unieke inzichten gegeven op basis waarvan we het product hebben doorontwikkeld. Zonder het OPZuid-project hadden wij deze inzichten nooit verkregen en hadden we nu geen marktrijp product gehad.”

Stap voor stap
Mark de Leeuw geeft een aantal voorbeelden van doorontwikkelingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de drie proefopstellingen: “In Maastricht hebben wij een aantal StreetPlugs ingegraven op het Vrijthof en op de Grote Markt. In de eerste maanden hebben wij aan koelwagenbedrijven gevraagd of zij van de ondergrondse laadvoorzieningen gebruik wilden maken. Na een aantal testen bleek dat het prototype het gewicht van de vrachtwagens niet goed meer aan kon, waardoor de constructie vervormde. Op basis daarvan hebben we besloten om de constructie fors te verstevigen.” Naast het gebruik door verschillende doelgroepen, bleken ook de steeds extremere weersomstandigheden een goede leerschool voor het product.  Tijdens de demonstratie in Maastricht heeft het een aantal keren enorm hard geregend. Aangezien op het Vrijthof het water niet tussen de stenen door de bodem in kan sijpelen, waren de StreetPlugs de laagst gelegen plek in de grond waar al het water naartoe stroomde. Hierdoor vormde zich bovenop de laadvoorzieningen een grote plas water die dagenlang  bleef liggen. “Gelukkig hadden we in die prototypes al een duikersklok en nieuwe afdichtingen aangebracht om ze hermetisch af te sluiten en de techniek te beschermen”, lacht De Leeuw. “Nadat al het water weggetrokken was, controleerden we de laadvoorzieningen en bleken deze nog naar behoren te functioneren. Deze ervaring zorgde er echter voor dat we echt een doorontwikkeling moesten doen om de waterafvoer van de StreetPlug te verbeteren. Om deze reden hebben wij ervoor gezorgd dat de streetPlug ook op de hemelwaterafvoer aangesloten kan worden. De toegepaste hydroblokken zijn een prachtige oplossing om weer vocht in de grond te krijgen maar zijn niet geschikt in iedere situatie. Zo komen we stap voor stap dichter bij ons doel.”

Toekomst
Het OPZuid-project heeft StreetPlug veel gebracht. Mark de Leeuw vertelt: “Niet alleen hebben we nu een marktrijp product, maar er is ook een investeerder aangehaakt en we hebben veel aanvragen ontvangen voor proefprojecten in België. Gemeenten zoals Brugge, Gent en Mechelen willen graag de StreetPlugs in actie zien. Door ook daar proefprojecten te doen, kunnen we  laten zien dat het elektrisch laden in een stedelijk gebied écht op een andere manier kan.” Bovenop de genoemde opbrengsten, heeft het OPZuid-project StreetPlug ook erkenning en aanzien opgeleverd. Het bedrijf wordt inmiddels benaderd door opdrachtgevers om ook andere typen elektrische laadvoorzieningen te ontwikkelen, zoals elektrische hubs. Maar bovenal wil StreetPlug in de nabije toekomst de markt betreden en veel ondergrondse laadvoorzieningen in Nederland én Europa verkopen. “We richten ons op partijen die zich bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en bedrijven. Onze droom is dat mensen die nadenken over een laadoplossing automatisch aan StreetPlug denken en de plaatsing  ervan laten opnemen in het bestek. Maar ook particulieren die een unieke laadvoorziening aan huis willen, kunnen bij ons aankloppen,” benadrukt De Leeuw. Met hun unieke ondergrondse laadoplossing staat StreetPlug dan ook echt aan de vooravond van een grote marktentree. Het bedrijf is immers de enige partij die momenteel een ondergrondse laadvoorziening aanbiedt en tevens de montage en het onderhoud volledig in eigen beheer kan verzorgen. Daarmee heeft StreetPlug het elektrisch laden volledig opnieuw uitgevonden en is het bedrijf goed op weg om zijn droom te realiseren.