Openstelling: Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs

Goed nieuws voor innovators in de landbouwsector! Vanaf 1 juni zijn er subsidies beschikbaar voor Samenwerking aan Innovatie (EIP) Algemeen en Fieldlabs. Dit biedt een unieke kans om betrokken te raken bij baanbrekende projecten en geavanceerde technologieën voor een duurzame landbouw.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie streeft naar duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Nederland heeft voor de periode 2023-2027 een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld, goedgekeurd door de Europese Commissie. Een van de initiatieven binnen dit plan is “Samenwerking voor innovatie EIP”, waarbij subsidies worden verstrekt aan groepen die samen innovatieprojecten uitvoeren. Met de subsidie “Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP” kunnen groepen ondersteuning krijgen voor innovatieve projecten. Dit kan leiden tot technische, sociale of organisatorische vernieuwingen. De resultaten worden breed verspreid voor grootschalige toepassing in de landbouwsector.

Het is essentieel om ondernemers te stimuleren om te verduurzamen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in de landbouw. Door technologische en sociale aspecten te integreren, kunnen innovaties effectief bijdragen aan gewenste veranderingen. Het doel van de subsidie EIP is het versterken van de innovatiekracht in de landbouw. Dit omvat het ontwikkelen, praktijkrijp maken en delen van innovaties voor een duurzame landbouw. De subsidie richt zich op de ontwikkeling van provinciegrensoverstijgende en/of naar andere provincies en regio’s opschaalbare vernieuwingen in de landbouw, zodat de subsidie een uitstralingseffect heeft. Hiermee onderscheidt de subsidie vanuit het rijk zich van de provinciale subsidies voor EIP.

De uitvoering van deze regelingen is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor meer informatie en het indienen van subsidieaanvragen kunt u terecht op: