GLB-openstelling Gelderland voor demonstratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve boeren in Gelderland kunnen vanaf 15 juli 2024 subsidie aanvragen om hun kennis en ervaring met collega’s te delen. De subsidieregeling ‘Demonstratiebedrijven’ is de 1e regeling uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die provincie Gelderland lanceert.

Subsidieregeling ‘Demonstratiebedrijven’

Doel van deze regeling is om agrariërs op een toegankelijke manier te inspireren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Ook om stappen te zetten richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Boeren of een samenwerkingsverband van boeren die hier al mee bezig zijn, ondersteunen we met de regeling om hun kennis en ervaring te delen.

De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000 en maximaal € 300.000. In totaal is voor deze regeling € 1 miljoen beschikbaar. De regeling staat open van 15 juli tot en met 26 september 2024. De factsheet voor deze regeling volgt.

Afbeelding precisielandbouw drone boven gewasveld