Dag van Europa 2022

Vandaag, op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie (EU) de Dag van Europa 2022, ook wel Europadag 2022 genoemd. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Op de Dag van Europa vieren we de vrijheid en identiteit van alle Europese burgers.

Waarom vieren we dit op 9 mei?

Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, las op 9 mei 1950 de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman een verklaring (genaamd de Schuman-verklaring) voor die de aanzet was voor de stichting van de EU. In deze verklaring, geschreven door de Fransman Jean Monnet, werd opgeroepen tot samenwerking om Europa tegen dreigende gevaren te kunnen beschermen:

‘De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen. Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.’

Bekijk op het YouTube kanaal ‘Europa in Nederland‘ duidelijke video’s die de historie van EU in kaart brengen. Bekijk hier de video over de jaren 50 over o.a. de Schuman-verklaring en het ontstaan van wat we nu noemen de Europese Unie.

Europa om de Hoek

Zoals u gelezen heeft op onze website ontvangen veel Zuid-Nederlandse projecten financiële steun vanuit de Europese Unie middels een aantal Europese programma’s. De programma’s die onder uitvoering van Stimulus Programmamanagement vallen, vindt u terug op deze website. Op een dag als vandaag is het een goed moment om stil te staan bij alle mooie initiatieven die we kennen dankzij deze financiële steun.

Niet enkel Zuid-Nederlandse initiatieven ontvangen steun uit Europese programma’s. Ook projecten elders in ons land werken samen aan economische groei en bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een overzicht van alle projecten op Nederlandse schaal vindt u overzichtelijk terug op het platform ‘Europa om de Hoek‘.

Ook in 2022 mogelijkheden tot Europese subsidie

Heeft u ook een innovatief Zuid-Nederlands project wat bijdraagt aan de versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid? Dan staan ook in 2022 Stimulus Programmamanagement en speciaal daarvoor aangewezen medewerkers bij de provincies klaar om u als potentiële aanvrager van hulp en advies te voorzien. Lees hier meer over de nieuwe reeks programma’s die binnenkort van start gaan.

Gido ten Dolle, programmadirecteur Europa Zuid-Nederland: “Om maatschappelijke uitdagingen nu en in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden is brede samenwerking op Europees, landelijk en regionaal niveau onontbeerlijk. We hopen dat we met de nieuwe Europese programma’s de kracht van Zuid-Nederland optimaal kunnen inzetten en daarmee de impact van de innovaties op onze samenleving én economie vergroten. Daar zullen zowel inwoners als bedrijven van profiteren.”

Europese vlag met de tekst Dag van Europa er op