Europa investeert circa miljard euro in maatschappelijke transities en brede welvaart in Zuid-Nederland en de grensgebieden

Steun stimuleert brede regionale samenwerking, economische groei en versnelling van de transities in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

 

Een nieuwe reeks programma’s moet de komende jaren regionale bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden in staat stellen om samen oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De drie zuidelijke provincies maken vandaag bekend dat Brussel 410 miljoen euro investeert in de regio Zuid-Nederland ter bevordering van regionale innovatie, economie en de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Hier komt nog eens ruim 550 miljoen bij voor samenwerkingsprojecten van Zuid-Nederlandse partijen met partijen in Vlaanderen en Duitsland.

Unieke samenwerking en innovatiekracht Zuid-Nederland
De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg beschikken over sterke innovatie-ecosystemen. Door ketenbrede samenwerking in de regio wordt binnen projecten gewerkt aan innovaties op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en  grondstoffen die niet alleen bijdragen aan de realisatie van de genoemde transities maar ook aan een brede welvaart. Zuid-Nederland heeft een brede focus. Projecten richten zich onder meer op digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, duurzame bouw, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen en de omscholing van werknemers. De Europese steun stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en zorgt ervoor dat innovatieve oplossingen sneller ontwikkeld kunnen worden. Het geld komt via subsidieprogramma’s terecht bij bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en burgercorporaties.

Gido ten Dolle, programmadirecteur Europa Zuid-Nederland: “Om maatschappelijke uitdagingen nu en in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden is brede samenwerking op Europees, landelijk en regionaal niveau onontbeerlijk. We hopen dat we met de nieuwe Europese programma’s de kracht van Zuid-Nederland optimaal kunnen inzetten en daarmee de impact van de innovaties op onze samenleving én economie vergroten. Daar zullen zowel inwoners als bedrijven van profiteren.”

Innovaties ter bevordering van duurzame bouw en woningen
Door de Europese investeringen wordt regio-breed binnen diverse projecten samengewerkt aan oplossingen voor de grote actuele en toekomstige uitdagingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. Naast de enorme bouwopgave in Nederland, ligt er de uitdaging om nieuwe en bestaande woningen zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk te maken, zowel in het gebruik van materialen en grondstoffen als in de bouwtoepassingen en het gehele bouwproces.

In Zuid-Nederland ontstaat met behulp van Europese fondsen een reeks aan innovatieve toepassingen en concepten op het gebied van duurzaam bouwen en wonen, waarbij onder meer de Zeeuwse Smart Delta Resources en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom een belangrijke rol spelen. Het consortium ‘Modulair en circulair bouwen aan Zeeuws City’ met de Zeeuwse bedrijven VKP, Preworxs en DWT is een voorbeeld van een project dat inspeelt op duurzamer bouwen door het circulair en modulair bouwen van houten prefab woningen en tot stand kwam met bijdrage van Europa.

Met de verkregen Europese bijdrage kan het consortium innovaties door ontwikkelen. Er ontstaat meer samenwerking tussen mkb en kennisinstituten in het kader van vergroening en digitalisering door industrieel bouwen en een sterk verbeterde ecologische footprint voor de bouw. De impact van dit project levert een bijdrage aan de opdracht om in 2030 minimaal de helft van de bouwwerken circulair te bouwen.”

 

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier