Europese subsidieprogramma’s brengen transities verder

Han Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, ontving op 27 juni  het Stimulus jaarverslag 2023 van Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. Naast relevante cijfers over de (Europese) subsidieprogramma’s die Stimulus uitvoert voor Limburg, Zeeland en Noord-Brabant, staan er in het jaarverslag ook mooie projectvoorbeelden. 

Han Polman: “In deze woelige wereld met oorlog, stikstofproblemen, en de zoektocht naar duurzame grondstoffen en energiebronnen, is het belangrijk het hoofd niet te laten hangen. De resultaten – en soms zijn dat tussenresultaten – laten ons zien dat veel mogelijk is.”

Compact, Concreet & Compleet
“De aanpak van het OPZuid-programma heeft zich ook in 2023 weer bewezen”, vindt Han Polman.  “Die aanpak begint al bij de subsidieaanvraag. De Adviescommissie beoordeelt het plan van de aanvragers kritisch op haalbaarheid en op de impact op de maatschappij. Een goed plan voor de aanvraag voldoet aan de drie C’s: Compact, Concreet en Compleet. Wanneer een plan al deze criteria voldoet worden indieners gedwongen vooraf goed na te denken of zij hun schaarse menskracht in het project en samenwerking met de betreffende partners willen steken. De aanvraag zelf helpt aanvragers dus vaak al om hun plan naar een hoger niveau te tillen.”

Zuid-Nederlandse samenwerking
De drie Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant werken in Europese en nationale subsidieprogramma’s nauw samen met elkaar en met bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en burgercorporaties om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Stimulus voert ook subsidieprogramma’s uit voor Gelderland.

Bekijk hier de trailer: https://youtu.be/eKmJ-6IoxIg
Bekijk het volledige jaarverslag en alle projectverhalen
Lees ook het interview met Han Polman in het Stimulus Jaarverslag 2023.