MIT Zuid

Stimulus:/MIT Zuid
4 12, 2018

37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

4 december 2018|MIT Zuid, Stimulus|

Op 6 september 2018 sloot de tender voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten en zijn 80 aanvragen ontvangen. Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld en de volledige en binnen MIT Zuid passende aanvragen voorgelegd aan de Deskundigencommissie. 37 R&D samenwerkingsprojecten ontvangen een projectsubsidie. Het subsidieplafond [...]

22 11, 2018

Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

22 november 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwachten wij van u [...]

26 09, 2018

MIT R&D samenwerking 2018

26 september 2018|MIT Zuid|

MIT R&D samenwerking 2018 Er zijn door het innovatieve MKB 80 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking die op 6 september is gesloten. Het subsidie plafond van € 7.324.800 is meer dan twee keer overvraagd. De aanvragen worden op dit moment beoordeeld en de [...]

12 07, 2018

Loket openstelling MIT Zuid Haalbaarheid gesloten door bereiken subsidieplafond

12 juli 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Vanaf 17 april 2018, 9.00 uur, stond het loket van openstelling MIT Zuid Haalbaarheid, op basis van verdeelsystematiek first come first serve, open. Zoals reeds vermeld in ons nieuwsbericht van 19 april jl. was de belangstelling in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid groot. Op de dag [...]

11 07, 2018

Belangrijke uitspraak: Raad van State keurt overstap naar loting bij MIT-subsidie goed

11 juli 2018|MIT Zuid, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement mocht overstappen van first come first serve naar loten, nadat de webportal voor het indienen van subsidieaanvragen niet naar behoren bleek te werken. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, keurt in deze situatie het wijzigen van de verdeelsystematiek van first come [...]

24 05, 2018

Projectenportfolio op Stimulus website

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Op de website van Stimulus Programmamanagement wordt per programma een overzicht van projecten gepubliceerd. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van de Europese Commissie om resultaten van de programma’s zichtbaar te maken en transparantie te bieden met betrekking tot waar het geld aan besteed [...]

24 05, 2018

Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt ontvangen via Stimulus Programmamanagement, beschikt Stimulus Programmamanagement over uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw mailadres. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [...]

19 04, 2018

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

19 april 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 17 april open en dezelfde dag nog zijn er in totaal 325 aanvragen ingediend. Met dit aantal zal het subsidieplafond van € 3.139.200 naar verwachting worden bereikt. Wij raden dan ook [...]

12 03, 2018

Regeling MIT Zuid 2018 gepubliceerd

12 maart 2018|MIT Zuid|

In 2018 kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de MIT Zuid regeling. MKB’ers in Zuid Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling De [...]

19 01, 2018

Openstellingsdata MIT Zuid 2018 bekend

19 januari 2018|MIT Zuid|

Ook in 2018 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn: Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 17 april 2018 9.00 uur tot en met 6 september 2018 17.00 uur Voor MIT R&D samenwerking (tender): 2 juli 2018 9.00 uur [...]