Is er al nieuws over de MITZUID-loting?

Door Stimulus wordt geen uitspraak gedaan over de lotingslijst totdat deze vaststaat. Berichtgeving hieromtrent zal volgen in de beschikking waarvoor wij zorgdragen om deze binnen de beslistermijn van 12 weken met aanvragers te delen.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier