Veel vraag naar investeringen verbetering waterkwaliteit, bedrijfsinvesteringen innovatie en kennisoverdracht van agrofoodsector

Recentelijk zijn drie openstellingen van POP3 Brabant gesloten. Het betreft de openstellingen ‘Fysieke investeringen t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit’, ‘Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector’ en ‘Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector’. Voor alle drie was de belangstelling groot.

De openstelling ‘Fysieke investeringen t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit’, sloot op 11 februari 2019. Voor deze openstelling zijn 109 aanvragen ingediend met een totaal gevraagd subsidiebedrag van 3,2 miljoen euro. Het beschikbare budget bedraagt 2,2 miljoen euro. De ingediende aanvragen worden aan de hand van een investeringslijst met puntenscore per categorie gerangschikt.

De openstelling ‘Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector’ sloot op 25  februari 2019. Voor deze openstelling zijn 15 aanvragen ingediend met een totaal gevraagd subsidiebedrag van 3,9 miljoen euro. Het beschikbare budget bedraagt 1,3 miljoen euro. De ingediende aanvragen worden door de externe Adviescommissie POP3 getoetst en gerangschikt op basis van de selectiecriteria (kosteneffectiviteit, kans op succes, efficiëntie en innovatie).

De openstelling ‘Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector’, sloot eveneens op 25 februari 2019. Voor deze openstelling zijn 36 aanvragen ingediend met een totaal gevraagd subsidiebedrag van 6,6 miljoen euro. Het beschikbare budget bedraagt 2,6 miljoen euro. Ook voor deze openstelling geldt dat de ingediende aanvragen door de externe Adviescommissie POP3 worden getoetst en gerangschikt op basis van de genoemde selectiecriteria.

In deze infographic kunt u zien welke stappen er genomen moeten worden vanaf het beschikbaar komen van de subsidieregeling tot en met de afronding van uw project wanneer u POP3 subsidie ontvangen heeft.

Heeft u verdere inhoudelijke vragen?
Neemt u dan contact op met onze adviseurs via pop3@stimulus.nl of 040-237 59 04.