Loket open: 1 oktober 2018 vanaf 09.00 uur tot 14 januari 2019 tot 17.00 uur

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)  komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland .

Het NNB is een netwerk van  natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Ongeveer 90% van het NNB wordt gevormd door bestaande natuurgebieden, zoals de  Biesbosch en de Kampina. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. De ontbrekende stukken zijn nu nog vaak in landbouw kundig gebruik. De provincie nodigt andere partijen uit om samen de nog te realiseren nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Klik hier voor meer informatie over het Natuurnetwerk Brabant.

Algemene gegevens Handige documenten
  • Voor de specifieke voorwaarden van deze openstelling leest u paragraaf 9 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
  • Totaal beschikbare subsidie: € 2.000.000
  • Subsidiepercentage = 40% tot 100%, afhankelijk van de activiteit
  • Max. subsidie = € 500.000
  • Max. projectduur = 3 jaar

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • planvorming voor de verplaatsing;
  • het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen;
  • investeringen in een nieuw gebouw of nieuwe voorzieningen op de nieuwe bedrijfslocatie;
  • investeringen om kavels behorend bij de nieuwe bedrijfslocatie beter bereikbaar te maken;
  • investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen van de nieuwe bedrijfslocatie.

Voor wie?

Landbouwbedrijven met minimaal 10 hectare landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Projectaanvraag indienen

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement.
Een handleiding voor de webportal vindt u hier.

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen (betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over een KvK-nummer kunt u een Stimulus POP3 account aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met POP3-account op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning hebben, houdt dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen om dit aan te vragen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen onze adviseurs, via 040-2375904 of pop3@stimulus.nl.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Hans van de Wiel, provincie Noord-Brabant, via 073 680 8677 of HvdWiel2@brabant.nl.

 

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag