Aanvragen

Voor de vijf maatregelen (zie de tabel onder openstellingen) die in het eerste kwartaal van 2017 opengesteld worden, geldt dat u de POP3-subsidie digitaal kunt aanvragen via de webportal van Stimulus. Het aanvraagproces voor deze maatregelen verloopt direct via Stimulus Programmamanagement in plaats van via RVO.nl.

Beheren

Voor projecten die in 2015 en 2016 zijn aangevraagd en gehonoreerd, leiden onderstaande links u naar de webportal van RVO.nl, de digitale omgeving voor het beheren van projecten. Voor beheer kunt u terecht op ‘mijn dossier’ voor onder meer het inzien van documenten, lezen van berichten en het intrekken van een aanvraag. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is aangewezen als nationaal betaalorgaan in het kader van POP3. Vanuit die rol controleert RVO of de, door Stimulus Programmamanagement beoordeelde, aanvragen aan de relevante regelgeving voldoen. Ook de uitbetaling van POP3 subsidie vindt plaats door RVO.nl.

  1. POP3: Kennisoverdracht bodem en water – Noord-Brabant
  2. POP3: Innovaties voor precisiebemesting – Noord-Brabant
  3. POP3: Samenwerking voor innovaties – Noord-Brabant
  4. POP3: Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers -Noord-Brabant

 Algemene informatie over het programma leest u hier. Informatie over nieuwe openstellingen vindt u, zodra ze actueel zijn, in de nieuwsrubriek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.