9 mei: Dag van Europa

Elk jaar op 9 mei vieren we de Dag van Europa en staan we stil bij de oprichting en het bestaansrecht van de Europese Unie. Wij zijn trots op alle innovatieve projecten die in Nederland mede mogelijk worden gemaakt dankzij Europese subsidie! Vooral nu zijn Europese subsidies een belangrijke ondersteuning voor ondernemers en kennisinstellingen. Om zo snel mogelijk uit deze crisis te komen heeft de EU dit jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de COVID-19 pandemie.

Europa om de hoek
Gewoonlijk organiseren EU-instellingen en projecten die Europese subsidie ontvangen rond deze periode evenementen en open dagen voor publiek. Helaas is dat door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Bent u toch benieuwd naar de projecten die met Europese subsidie worden gesteund bij u in de buurt?  Lees dan onze ‘Verhalen uit de praktijk‘ of neem een kijkje op Europaomdehoek.nl

Ontstaan Dag van Europa
Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog, op 9 mei 1950, was de angst voor een nieuwe oorlog nog volop aanwezig. Op deze dag presenteerde de toenmalige Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman daarom een verklaring aan de pers. In deze, door Jean Monnet geschreven, verklaring werd de noodzaak voor een Europees samenwerkingsverband uitgelicht, om gezamenlijk te kunnen handelen bij ‘dreigende gevaren’. Dit was de grondslag voor de huidige Europese Unie. Pas veel later, in 1985, werd deze dag door de top van Milaan uitgeroepen als ‘Dag van Europa’.

Leuke weetjes over de Europese Unie op een rij

  • Het motto van de Europese Unie is: In verscheidenheid verenigd;
  • Het Europese volkslied is gemaakt op de melodie van de negende symfonie van Beethoven;
  • Binnen de EU worden er 24 verschillende officiële talen gesproken;
  • Ook na de Brexit blijft Engels een officiële taal binnen de EU. Deze taal wordt namelijk ook gesproken in Ierland en Malta;
  • Duitsland is de EU-lidstaat met de meeste inwoners. Malta is de lidstaat met de minste inwoners;
  • De euro werd bij de invoering, in 2002, in twaalf EU-lidstaten gebruikt. Inmiddels zijn dit er negentien;
  • Het laatste land wat is toegetreden tot de EU is Kroatie (1 juli 2013);
  • De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in 2024;
  • Nederland is pas weer in 2029 aan de beurt voor het voorzitterschap binnen de EU.
Afbeelding vlag Europese Unie voor Dag van Europa 2021