Startevent nieuwe Europese programma’s op 11 april

SAMEN TRANSITIEGEDREVEN INNOVEREN

 

Zuid-Nederland heeft een krachtig innovatie-ecosysteem dat bedrijven en kennisinstellingen in staat stelt om projecten te bouwen en oplossingen te ontwikkelen voor noodzakelijke maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. Deze transities en de specifieke regionale opgaven zijn opgenomen in de Regionale Innovatie Strategie. Voor de realisatie ervan, is elke schakel in de keten van groot belang: bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties maar ook de overheid op zowel Europees, nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau. Samen hebben we de afgelopen jaren nieuwe Europese programma’s ontwikkeld die ons gaan helpen om in onze regio economische groei te stimuleren en de noodzakelijke maatschappelijke transities te versnellen. In het bijzonder hebben we het dan over OPZuid EFRO 2021-2027, het Just Transition Fund (JTF), het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) en het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Uitnodiging

Tijdens een inspirerende bijeenkomst op maandag 11 april van 13:30-17:45 uur. markeren wij graag samen met u de start van deze nieuwe programma’s in Zuid-Nederland. Wij nodigen u van harte uit in DE LASLOODS op de Kenniswerf in Vlissingen. Het adres is Tweede Binnenhavenweg 8, 4382 ZH Vlissingen.

Bent u erbij? Meldt u zich dan z.s.m. aan via dit AANMELDFORMULIER. Klik HIER om vervolgens de bijeenkomst in uw agenda op te nemen.

Programma
13:30-14:00 Inloop
14:10-14:15 Welkomstwoord
14:15-14:30 Commissaris van de Koning HAN POLMAN opent de bijeenkomst en schetst de Zuid-Nederlandse samenwerking en de Regionale Innovatie Strategie. De heer Polman is voorzitter van het Comité van Toezicht OPZuid en bestuurlijk boegbeeld van de Zuid-Nederlandse samenwerking.
14:30-15:00 GIDO TEN DOLLE, programmadirecteur Europa Zuid-Nederland zet op hoofdlijnen de nieuwe Europese programma’s uiteen en de kansen die ze bieden om de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan te realiseren.
15:00-15:20 pauze
15:20-16:15 Keynote speaker en progressor RUUD VELTENAAR inspireert de aanwezigen met zijn unieke ervaring en visie om in beweging te komen en samen de wereld te creëren waarnaar we allemaal verlangen.
16:15-16:40 Reflectie met de gedeputeerden ANITA PIJPELINK van Zeeland en SUZANNE OTTERS van Noord-Brabant en de  burgemeester van Terneuzen ERIK VAN MERRIENBOER.
16:40-16:45 Afsluiting
16:45-17:45 Netwerkborrel en informatiemarkt
Voorlichting voor projectaanvragers

Omdat het loket voor OPZuid-aanvragen waarschijnlijk nog voor de zomer geopend wordt, organiseren we in de week van 19 t/m 22 april onder de noemer ‘Stimulus on the Road’ een reeks regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële projectaanvragers en intermediairs. Tijdens die bijeenkomsten wordt in detail ingegaan op de eerste openstellingen, speerpuntthema’s binnen de transities, provinciale cofinanciering, subsidievoorwaarden en het aanvraag- en beoordelingsproces. Meer informatie over de data, het programma en de inschrijving voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten is beschikbaar op deze pagina.

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met communicatie@stimulus.nl. We helpen u graag.

Afbeelding uitnodiging startbijeenkomst op 11 april