‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen!’

‘We zijn ontzettend benieuwd naar de innovatieve projecten die binnenkomen na de openstelling op 12 september’, aldus Eline de Graaff en Kevin Schelvis, programmamanagers van het OPZuid-programma 2021-2027. Zij vertellen over hun werk én geven tips waarmee u uw subsidieaanvraag kansrijker kunt maken.

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen.’ Zo vat Kevin Schelvis de openstelling van het nieuwe OPZuid-programma samen. ‘We weten dat er veel mensen rondlopen met fantastische innovatieve ideeën en het is geweldig dat daar nu weer geld – maar liefst 30 miljoen euro – voor beschikbaar is.’ ‘Dat geld is niet alleen voor technische projecten’, vult Eline aan. ‘Om bijvoorbeeld de energietransitie te laten slagen, is maatschappelijke betrokkenheid hard nodig. Met actieve deelname van burgers wordt het draagvlak voor veranderingen groter en pas dan maken innovaties daadwerkelijk impact. Persoonlijke hoop ik daarom dat er ook projectaanvragen zijn die burgerparticipatie stimuleren.’

Oriënterend gesprek
Veel van de projectaanvragen zijn niet helemaal nieuw voor de programmamanagers. Indieners kunnen namelijk vooraf een oriënterend gesprek voeren met hen. Kevin: ‘Gelukkig doen veel aanvragers dat ook. Het is de bedoeling dat het subsidiegeld bij mooie innovatieve projecten terecht komt en wij geven graag een steuntje in de rug. Wij hebben natuurlijk belang bij goede aanvragen en geven daarover graag vooraf advies. We weten waar de Adviescommissie OPZuid 2021-2027 bij de beoordeling van het project op let. Plannen schrijven we niet, wel denken we mee en noemen we bijvoorbeeld wat we missen. Soms wijzen we op mogelijkheden van cofinanciering door de provincie of andere partijen. Ook krijgen we dikwijls de vraag of we een partij kennen met een bepaalde expertise. Matchmaking is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. We zijn best kritisch en dat is wel eens lastig, omdat mensen super enthousiast zijn over hun idee. Maar beter vooraf kritisch dan achteraf een teleurstelling.’ Aanmelden voor een oriënterend gesprek kan met het oriëntatieformulier.

Tussentijdse wijzigingen
Na toekenning van een subsidie krijgt de programmamanager een meer controlerende rol. Kevin: ‘Dan bekijken we samen met onze financieel adviseur of het subsidiegeld correct is besteed en of de begunstigde de subsidie besteedt waaraan deze is bedoeld. De ervaring leert dat er vrijwel alle projecten te maken hebben met tussentijdse wijzigingen. Er stapt bijvoorbeeld een projectpartner uit of er komt een nieuwe bij. De prijzen van bepaalde materialen of brandstof kunnen stijgen, waardoor er nieuwe keuzes moeten worden gemaakt.’ Soms blijken zaken anders te werken in de praktijk, beaamt Eline. ‘Dat hoort natuurlijk ook bij innoveren. Je weet vooraf niet hoe het precies gaat en bijsturing zal altijd nodig zijn. Het is belangrijk dat begunstigden ons hierover tijdig benaderen. Bij afronding van het project bekijken we of de doelen daadwerkelijk zijn behaald en volgt er een eindafrekening.’

Europees beleid
De programmamanagers zijn van a tot z betrokken bij het OPZuid-programma. ‘We hebben eerst een vertaalslag gemaakt van het Europese beleid naar een regionale innovatiestrategie. Die is vervolgens vertaald in een wettelijke regeling. Hierbij waren veel partijen betrokken’, legt Eline uit. ‘Daarnaast hebben we geprobeerd ‘de aanvraag van subsidie te vereenvoudigen. Zo hebben we een aantal verplichte bijlagen geschrapt.  Ook is er een begrotingstool ontwikkeld waarmee aanvragers de begroting in één keer goed krijgen.’

De programmamanagers zijn blij dat ze nu van start kunnen en kijken uit naar vernieuwende projecten die ze de komende jaren gaan begeleiden. Innovatie gebeurt tenslotte in de praktijk!

Tips van Eline en Kevin

  • Zorg dat uw aanvraag volledig is.
  • Vul het oriëntatieformulier in en neem contact met ons op.
  • Vragen? Stuur een mail naar info@stimulus.nl. Uw vraag komt dan terecht bij één van de vier programmamanagers van OPZuid 2021-2027.
  • Een doordachte subsidie-aanvraag maakt u stap voor stap. Neem hiervoor de tijd en begin op tijd.
  • Begin op tijd met het bouwen aan een gedegen consortium: innoveren doet u samen.

Meer lezen 

  • Lees ook het interview met Marc Hendrikse, voorzitter van de Adviescommissie Stimulus Programmamanagement die alle aanvragen inhoudelijk beoordeelt.
  • In één minuut weten of u kans maakt op Europese subsidie? Doorloop de checklist!
  • Lees meer over het OPZuid 2021-2027, Europees programma voor transitiegedreven innovatie.
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag