Regionale voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid 2024

Mede namens de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg nodigen wij u uit voor de voorlichtingsbijeenkomsten begin 2024 die we in elke provincie organiseren in het kader van het OPZuid EFRO-programma 2021-2027. Tijdens een praktische en interactieve bijeenkomst informeren wij u over het programma en de subsidiemogelijkheden binnen de volgende openstelling (19 februari 10:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur) . Na het plenaire gedeelte kunt u op de informatiemarkt met eerder gehonoreerde OPZuid-projecten in gesprek gaan over hun ervaringen, meer te weten komen over de specifieke transities en kennismaken met de andere (Europese) subsidieprogramma’s die Stimulus in deze provincies uitvoert.

Wanneer en waar

Om u aan te melden klikt u op de bijeenkomst(en) waar u aanwezig wil zijn. Bewaar de bevestigingsmail goed. Hierin vindt u uw toegangsbewijs.
Wil u meerdere voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen? Schrijf u dan voor iedere bijeenkomst waar u aanwezig wil zijn in. Iedere bijeenkomst heeft een eigen aanmeldformulier. Bent u van plan met meerdere personen te komen? Vul dan voor iedereen apart het formulier in.

Wat

OPZuid is een Europees programma dat innovatieprojecten stimuleert in de regio Zuid-Nederland die bijdragen aan maatschappelijke transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ministerie EZK en de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Potentiële aanvragers zijn mkb, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Onderwerpen die in de voorlichtingsbijeenkomst aan de orde komen:

  • De opzet van het OPZuid EFRO-programma.
  • De transities en de daaruit voortvloeiende regionale opgaven.
  • Provinciale cofinanciering.
  • Projectontwikkeling.
  • Projectaanvraag.
  • Het beoordelingsproces.

Wie

Potentiële aanvragers en andere geïnteresseerden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en adviesbureaus.

Hoe

Plenair zullen wij samen met de betreffende provincie het OPZuid-programma aan u voorstellen en een toelichting geven op de beschikbaarheid van provinciale cofinanciering. Na de plenaire presentatie begint de informatiemarkt met een netwerkborrel. Op de informatiemarkt kunt u een rondje maken langs de verschillende transities waarbinnen de subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Hier kunt u vragen stellen over de transities aan een beleidsmedewerker of programmamanager. Voor financiële vragen kunt u terecht bij een financieel adviseur van Stimulus.

Naast de transities van OPZuid kunt u ook met de andere (Europese) subsidieprogramma’s kennismaken die Stimulus in Zuid-Nederland uitvoert, zoals MITZuid, het Just Transition Fund (JTF) en GLB 2023-2027 (alleen voor Noord-Brabant en Limburg).

Verdiepingstraject voor individuele aanvragers in Zeeland

In vervolg op de regionale voorlichtingsbijeenkomst in Zeeland, organiseren provincie Zeeland en Impuls Zeeland voor potentiële aanvragers een verdiepingstraject in samenwerking met Stimulus Programmamanagement. In de setting van een individueel adviesgesprek wordt ingegaan op uw projectidee en/of conceptaanvraag.

Aanmelden kan bij de heer Arendo Schipper via a.schipper@zeeland.nl. Indien u zich aanmeldt voor de regionale voorlichtingsbijeenkomst in Zeeland, ontvangt u van de provincie meer informatie over dit verdiepingstraject. De verdiepingssessies zijn op de volgende data:

  • 8 februari
  • 14 maart
Achtergrondafbeelding OP Zuid 2021-2027 vlinder robothand