Europees geld voor ontwikkeling plantaardige visproducten

De start-up Monkeys by the Sea en projectpartners krijgen een subsidie van ruim een miljoen euro, waarvan 907.777 euro uit het Europese fonds OPZuid- 2021-2027 en 205.755 euro van de provincie Zeeland. Met deze subsidie ontwikkelt het consortium een halffabricaat en diverse nieuwe visalternatieven. Het gaat om plantaardige visproducten gemaakt zonder soja en met lokale grondstoffen. De groep Zeeuws-Brabantse bedrijven streeft ernaar volwaardige alternatieven voor vis en zeevruchten te ontwikkelen voor toepassingen in de industrie, horeca en de consumentenmarkt.

Thijs Wullems, oprichter van Monkeys by the Sea vertelt hierover: “Onze oceanen zitten ernstig in de problemen; plastic soep, industriële vervuiling, overbevissing en de opwarming van “Moeder Oceaan”.  Dit heeft nu al desastreuze effecten op de visbestanden wereldwijd. Wij geloven dat we een gezondere oceaan voor de volgende generaties kunnen nalaten door lekkere en voedzame alternatieven voor vis aan te bieden. En ik kan me daarvoor geen betere plek voorstellen dan waar de zilte zee het achterland kust, hier met één been in Zeeland en het andere been in Brabant.”

Plant-based seafood

Thijs Wullems werkte jarenlang in de visindustrie en vindt dat het ook anders kan. Twee jaar geleden richtte hij Monkeys by the Sea op en begon hij met het produceren van ‘plant-based seafood’ op basis van lokale ingrediënten. “We gaan de productietechnologie van de visvervangers verbeteren, halffabricaten ontwikkelen waarmee andere producenten ook verder kunnen verduurzamen. Daarnaast verbeteren we de voedingswaarde en smaak van onze eindproducten en ontwikkelen we volledig nieuwe producten.”

Zeeuws-Brabants Consortium

Wullems: ‘We hebben een sterk en gevarieerd consortium met kennis uit verschillende hoeken. De projectpartners vullen elkaar goed aan. MEATLESS is bijvoorbeeld gespecialiseerd in nieuwe eiwittexturaten. Projectpartner COROOS brengt kennis over milde conservering in, zodat producten goed houdbaar zijn en hun voedingswaarde behouden, zowel in gekoelde als geconserveerde vorm. ENOUGH heeft een nieuw ingrediënt ontwikkeld, de zogenaamde myco proteïne, een fermentatie-eiwit wat gebrouwen wordt in een gloednieuwe fabriek, gevestigd op het fabrieksterrein van Cargill in Sas van Gent.

Delta Agrifood Business

Monkeys by the Sea opereert vanuit Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom, een broedplaats die kennis verzamelt en deelt over Agrifood. De focus ligt er op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Het gebouw is in eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. Wethouder Dominique Hopmans van Bergen op Zoom wil de Regio West-Brabant verder op de kaart zetten als ‘plantaardige en circulaire regio’. Volgens hem bieden plantgewassen diverse oplossingen voor maatschappelijke opgaven en transities, zoals de eiwitten-, grondstoffen-, landbouw- en ruimtelijke transitie.  “Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van organiseren en nauwere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Op het DAB, in de volksmond het ‘DAB-lab’, brengen we dat samen: van grote multinationals tot veelbelovende start-ups. Het mooie is dat iedere partner op het DAB bezig is met het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken”, aldus Hopmans.

Economische en maatschappelijke impact

De vraag naar alternatieven voor vis blijft nu nog achter ten opzichte van vleesvervangers. Naar schatting bedraagt de potentiële plantaardige vismarkt in Nederland 180 miljoen euro. Momenteel is de marktomvang slechts 1 miljoen. De projectpartners streven ernaar om de producten tegen een lagere prijs aan te bieden dan de dierlijke tegenhangers.

Dit project draagt bij aan CO2-arme voedselproductie en ondersteunt de klimaatdoelen. Het stimuleert het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige alternatieven.

Afbeelding plantbased seafood