Vlaanderen en Nederland werken samen aan transformatie naar digitale industrie

Op 19 en 20 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw twee projecten goed uit haar derde oproep: Fokus en HELIS Academy. Beide projecten vloeien rechtstreeks voort uit de Vlaams-Nederlandse Top van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda high tech. 

Om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden, verknoopt Fokus kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Daarvoor bundelen industriepartners zoals Agoria, FME, HighTech NL, Brainport Industries en kennisinstellingen Sirris, Flanders Make, KU Leuven campus Brugge, Open Manufacturing Campus en TNO de krachten. Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren zodat ze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst.

HELIS Academy zal de noodzakelijke competenties in life sciences jobs en huidige trainingstrajecten beter op elkaar afstemmen. Op die manier sluit ook dit project perfect aan bij één van de strategische pijlers van de samenwerkingsagenda high tech die eind 2016 tot stand tussen de regeringen van Vlaanderen en Nederland.

Vlaams Minister-President Geert Bourgeois en de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer kondigen vandaag Fokus vol trots aan op de Hannover Messe, een van de grootste handelsbeurzen voor industriële technologie wereldwijd.

Met deze nieuwe goedkeuringen wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 7.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 59 goedgekeurde projecten waarmee in totaal 124.6 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Ondertussen is oproep 4 volop in zicht: deze wordt afgesloten op 18 mei 2018. In deze vierde oproep ontstaan weer heel wat mogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

Het volledige persbericht leest u hier.