Verwachte openstelling POP3 eind 2017

De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op beter bodembeheer, precisiebemesting en het sluiten van kringlopen.

Netwerkbijeenkomst

Binnenkort vindt u meer informatie over de openstelling op onze website. Wilt u van alle details op de hoogte zijn? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst op woensdagmiddag 15 november in het Huis voor Brabant in Den Bosch.

Hier hoort u meer over de procedure, gaat u de dialoog aan met mogelijke projectpartners en raakt u geïnspireerd tijdens workshopsessies. Gedeputeerde voor landbouw, Anne-Marie Spierings en gedeputeerde voor milieu, Johan van den Hout vertellen over de context van POP3.

De bijeenkomst is met name interessant voor ketenpartners van de grondgebonden landbouw: toeleveranciers, afnemers en dienstverleners.

U kunt zich aanmelden via het digitaal aanmeldformulier.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes over POP3, meld u zich aan dan voor de nieuwsbrief in de rechterkolom

Beek