Uw project in Coronatijd – FAQ’s UPDATE

We leven in een onzekere tijd. Plannen worden continu bijgesteld en inkomsten dalen. En toch moet u zich aan de gemaakte afspraken houden om uw recht op subsidie niet te verliezen. Wat als dat niet meer lukt?

Eerder konden wij al mededelen dat we zowel telefonisch als per mail goed bereikbaar zijn en onze dienstverlening onverminderd doorgaat. Voortgangs- en eindrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.

Daarnaast zijn er programmaspecifieke nieuwsberichten uitgegeven over EFRO d.d. 17 maart , MIT Zuid d.d. 23 maart en POP3 d.d. 31 maart jl.

Omdat we merken dat onder begunstigden en aanvragers vaak dezelfde vragen leven, zetten we deze vragen en de bijbehorende antwoorden hieronder voor u op een rij. Zoals u van ons gewend bent, zijn de vragen opgesplitst in de categorieën Algemeen, Projectaanvraag en Projectbeheer. Deze FAQ-lijst zullen wij de komende tijd regelmatig aanvullen.

Algemeen

 1. Ik heb gehoord dat de Europese Commissie vanwege de Coronacrisis verruimde mogelijkheden biedt ter ondersteuning van het MKB, wat zijn de mogelijkheden onder EFRO-programma OPZuid?
  Op 14 maart en 2 april heeft de Europese Commissie twee pakketten COVID-19 maatregelen bekend gemaakt. Ze staan bekend als CRII 1 en 2 (COVID 19 Response Investment Initiative). Helaas zijn de mogelijkheden tot verruiming van EFRO-programma’s niet van toepassing op OPZuid omdat het programma vergevorderd is en alle beschikbare middelen zijn beschikt, aangevraagd of opengesteld in lopende calls.

Gelukkig zijn er wel andere regelingen ter ondersteuning van het mkb. Naast de mogelijkheden voor arbeidsduurverkorting en de steun voor getroffen sectoren en ZZP-ers via UVW en RVO, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke overbruggingsfinanciering voor startups en scale ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLeningen (COL) verstrekken.

Houd hiervoor de websites van de ontwikkelingsmaatschappijen in de gaten:

Overige regelingen:

Indien u snel wilt weten voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van de coronacalculator..

Projectaanvraag

 1. Gaan de geplande openstellingen nog door?
  Jazeker, vooralsnog gaan de geplande openstellingen in 2020 door zoals we reeds gepland en gecommuniceerd hebben. Ondanks de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de provincies van mening dat het van belang is om de openstellingen ongewijzigd aan te blijven bieden aan ondernemers. Om te faciliteren dat ondernemers blijven investeren en innoveren, is ervoor gekozen om de openstellingen niet uit te stellen, maar ‘gewoon’ open te stellen.
 2. Gaan de vergaderingen van de deskundigencommissies door?
  Ja, in principe gaan de vergaderingen van de deskundigencommissies door.

Projectbeheer

 1.  Ik kan mijn projectplanning niet meer halen, wat moet ik doen?
  Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, is het mogelijk om een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging van enkele maanden in te dienen via de webportal. Wij zullen soepel omgaan met de inwilliging van deze verzoeken. Ook na de crisisperiode kan dit natuurlijk gebeuren, geef dit dan ook zo snel mogelijk bij ons aan.
 2. En wat moet ik vooral NIET doen?
  Niets doen. Vaak helpt het om de situatie eerst goed in beeld te brengen, wij kunnen u daarbij helpen.
 3. Samen zoeken naar de beste oplossing
  Deze crisis treft ons allemaal. Juist daarom is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en met elkaar mee te denken. Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan conform de reguliere afspraken, contact op met uw financieel adviseur of programmamanager bij Stimulus Programmamanagement.
 4. Hoe kan ik een medewerker van Stimulus Programmamanagement spreken nu het kantoor gesloten is?
  U neemt contact op via het telefoonnummer van Stimulus Programmamanagement, tel. 040 237 0100 of via het rechtstreekse nummer van het programma waaruit u subsidie ontvangt. Zie de lijst van telefoonnummers onderaan deze pagina.
  Een andere mogelijkheid is, dat u de persoon die u wilt spreken een mail stuurt met het verzoek om contact met u op te nemen. U vindt de e-mailadressen op onze website:
 1. Ik had binnenkort een afspraak met Stimulus. Gaat die wel door?
  Zeker! Al zal dat misschien niet meer face-to-face zijn, maar via een beeldgesprek of een ‘gewoon’ telefoongesprek. U kunt het beste even contact opnemen met uw contactpersoon bij Stimulus. Samen kunnen jullie dan kijken of de afspraak om te zetten is naar een beeldgesprek- of belafspraak.
 1. Gaan de controles ter plaatse (CTP’s) door?
  Op dit moment volgen wij de regels die door het Ministerie worden opgelegd en worden CTP’s die niet strikt noodzakelijk zijn uitgesteld. Voor reeds geplande CTP’s zal de financieel adviseur of de programmamanager contact met u opnemen.
  Specifiek voor POP3 Brabant geldt, dat het besluit inzake de uitbetaling van de subsidie wordt genomen zonder controle ter plaatse/bedrijfsbezoek. Na de Coronaperiode wordt per project besloten of de controle ter plaatse alsnog wordt uitgevoerd.
 1. Ik moet bij mijn rapportages getekende urenstaten inleveren. Dat is echter in de huidige situatie niet haalbaar. Wat moet ik doen?
  Wanneer het vanwege de landelijke coronamaatregelen niet haalbaar is om getekende urenstaten aan te leveren bij uw rapportage, kunt u tijdelijk gebruik maken van een van de volgende alternatieve procedures:

a) De leidinggevende/tweede ondertekenaar geeft akkoord op gerealiseerde uren van projectmedewerkers middels een verklaring. Deze ondertekende en gedateerde verklaring voegt u bij de overige onderbouwende stukken van uw rapportage.  Een sjabloon voor deze verklaring vindt u op onze website stimulus.nl/opzuid/documenten/ onder ‘projectbeheer’.

b) De ‘natte’ handtekening op urenstaten wordt vervangen door een elektronische of gekopieerde handtekening.

Voor specifieke vragen kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. We helpen u graag:

 • Stimulus Algemeen: 040 237 01 00
 • Helpdesk Webportal: 040 237 6419
 • MIT Zuid: 040 237 3239
 • POP3 Brabant: 040 237 5904
 • OPZuid: 040 237 0100
 • CrossRoads2: 040 237 0100
 • Interreg VA Brabant cofinanciering: 040 237 0100
 • VAB Voucherregeling: 040 237 0100
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag