Terugblik voorlichtingsbijeenkomsten 3e oproep Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 22 september jl. is de derde call geopend voor projectaanmeldingen binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Tot 13 januari 2017 kunt u weer een beroep doen op subsidie voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Voorlichting

Interreg Vlaanderen – Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies in de grensstreek. Om u te informeren over de subsidiemogelijkheden en te helpen bij de voorbereiding en uitwerking van uw project, hebben de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met hun Vlaamse collega’s en Stimulus Programmamanagement onlangs een drietal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomsten, die plaatsvonden op 13, 14 en 20 oktober, in respectievelijk Sittard-Geleen, Vlissingen en Eindhoven, werden door meer dan 120 ondernemers bezocht.

Pitchen en Sparren

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven over de kansen binnen deze call en werden vragen uit het publiek uitgebreid beantwoord. Dit met als doel een beter zicht te krijgen in hoe nieuwe projectideeën optimaal kunnen worden ontwikkeld tot een kansrijke subsidieaanvraag. Daarnaast werden pitches verzorgd door bedrijven/instellingen/organisaties die momenteel bezig zijn met het uitwerken van een nieuw projectidee.

Onderlinge ervaringen werden uitgewisseld en advies ingewonnen bij de aanwezige projectadviseurs van de Nederlandse en Vlaamse provincies.

Was u erbij?

Hartelijk bedankt voor uw komst! Wij hopen dat u een goed beeld hebt gekregen van de mogelijkheden. Schroom niet contact te zoeken met de Interreg projectadviseurs van het Gemeenschappelijk secretariaat. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitwerking van uw project kunt u een beroep op hen doen. Hun contactgegevens vindt u hier.

Wilt u de presentatie nog eens bekijken? Klik dan hier.

Voorlichting gemist?

Bent u niet aanwezig geweest bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten en hebt u behoefte aan informatie over de subsidiemogelijkheden binnen Interreg Vlaanderen-Nederland? Kijk dan eens op www.grensregio.eu of neem contact op met een van onze Interreg projectadviseurs.