Publieksconsultatie concept programmadocument OPZuid 2021-2027

Het EFRO-programma 2021-2027 voor Zuid-Nederland (OPZuid 2021-2027) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het programma wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Zuid-Nederland heeft met het OPZuid 2021-2027 de ambitie om de regionale kracht op het gebied van economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en verder te versterken, met als doel maatschappelijke én economische impact te genereren. OPZuid draagt bij aan innovatieve oplossingen binnen vijf grote maatschappelijke transities die zowel in Zuid-Nederland als op mondiale schaal spelen en stelt marktpartijen in staat om (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en het Europees en nationaal innovatiebeleid.

In OPZuid 2021-2027 is technologische kennis belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om zowel de technologische als de niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. Het OPZuid 2021-2027 is bedoeld voor het (MKB-)bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. De subsidie wordt met name ingezet voor de meer toepassingsgerichte innovaties, zoals proeftuinen, living labs of demonstraties van nieuwe technologieën. Deze inhoudelijke focus en het onderliggend strategisch kader “Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie” staan vast.

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bereiden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van OPZuid 2021-2027 voor. Onderdeel hiervan is een publieksconsultatie van het concept OPZuid programmadocument, die plaatsvindt van 11-22 januari 2021. Bent u geïnteresseerd en wilt u met ons meedenken? Dan kunt u uw vragen, opmerkingen of aanvullingen kenbaar maken door middel van dit reactieformulier. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens uiterlijk 22 januari 2021 op naar info@stimulus.nl.

Beeldkenmerk OPZuid