Zonder koeien geen educatie!

Kijken wat er wél kan. Dat is de kracht van Corné en Corinne Rommens uit Hoeven. Wanneer het plan voor kinderopvang naast hun melkveebedrijf vanwege regelgeving niet mogelijk blijkt, zoeken ze nevenactiviteiten die wel binnen het bestemmingsplan passen. VABIMPULS helpt ze om met de gemeente tot overeenstemming te komen. Met succes: inmiddels liggen alle vergunningen op tafel.

Corné en Corinne Rommens

RomMens & Koeien, zo prijkt er op het bord aan de Torendreef in het buitengebied van Hoeven (gemeente Halderberge). Met andere woorden: zowel koe als mens zijn belangrijk op het melkveebedrijf van Corné (46) en Corinne (44) Rommens en hun 4 kinderen. Het bedrijf telt op dit moment 110 koeien met daarbij jongvee. Vanwege de fosfaatwet bleek grootschalige uitbreiding niet mogelijk. Dus bedachten Corné en Corinne een ander plan om tot neveninkomsten te komen en de bestaande, leegstaande ruimtes te benutten: kinderopvang en dagbesteding. “Toen we bij de gemeente zaten werden onze ideeën aanvankelijk omarmd. Een jaar later echter, toen we een volledig plan presenteerden, werden ze binnen vijf minuten van tafel geveegd”, vertelt het stel. Wat bleek? Vanwege een nabijgelegen spoorlijn stonden de bestaande veiligheidsregels het niet toe. “Dat had niemand ons verteld en er was geen informatie over te vinden.” De knop werd omgezet. “We besloten te gaan kijken wat er wél mocht binnen het bestemmingsplan dat er lag, om zo langdurige en kostbare trajecten te voorkomen.”

Familiebedrijf
Op de huidige locatie zijn de ouders van Corné in 1975 met het bedrijf gestart. Als jong ventje wist Corné al dat hij het voort wilde zetten. In 1996 nam hij het bedrijf over en in de jaren daarna realiseerde hij onder meer een nieuwe melkstal met carrousel. Corinne is ook opgegroeid op een melkveehouderij. “Mij werd voorgehouden nooit met een boer te trouwen omdat je dan altijd aan het werk bent. Drie keer raden met wie ik en ook mijn twee zussen thuiskwamen…” Corinne werkte tot vorig jaar als controller in loondienst bij een zorginstelling. Ze besloot te stoppen om vol voor het familiebedrijf te kunnen gaan.

Via de gemeente werden Corné en Corinne geattendeerd op VABIMPULS. “We dachten eigenlijk dat we niet in aanmerking kwamen voor een voucher, omdat wij niet met ons bedrijf gaan stoppen, maar dit bleek gelukkig niet te kloppen.”

Schoolklassen
Eerder al was er samen met een vertegenwoordigster van de ZLTO gebrainstormd. Rommens Koeien nam al deel aan het initiatief Klasseboeren, waarbij boeren schoolklassen laten kennismaken met het boerenbedrijf.

Besloten was om een educatieruimte in de voormalige jongveestal te realiseren, zodat deze ook geschikt werd als vergaderlocatie en ruimte voor kinderfeestjes. Een Bed&Breakfast en een minicamping bleken ook mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan, en ook daar staat de familie niet onwelwillend tegenover. Het oude woonhuis staat immers al jaren leeg. Ook een vergunning voor ondersteunende horeca werd aangevraagd. Vanuit VABIMPULS werd deskundige Jan van Iersel aan de aanvraag van Corné en Corinne gekoppeld.

Voortouw
“Met de betrokkenheid van VABIMPULS in de persoon van Jan, kwam onze aanvraag in 2021 in een stroomversnelling terecht”, aldus Corné. “Jan kent de wegen en is bekend met de materie. Hij nam het voortouw in de onderhandelingen met de gemeente en bracht structuur aan in het hele proces. Dat is heel prettig. Het is best complex”, benadrukt Corné. “Een normale mens kan het niet zelf.”
Jan zelf beschrijft zijn rol eveneens als die van gesprekspartner. “Adviesbureaus hebben de neiging om tegen veel zaken in te gaan, terwijl VABIMPULS echt werkt in samenspraak met zowel de gemeente als de boer.” VABIMPULS zette ook de ruimtelijk specialist Rik Adriaans in. Hij maakte voor de familie Rommens de door de gemeente vereiste ontwerpen en tekeningen.

Netwerk
De vergunningen voor een B&B, een kleine camping, ondersteunende horeca en uitbreiding van de educatieboerderij zijn inmiddels binnen. Voorlopig richten Corné en Corinne zich op het perfectioneren van de huidige activiteiten. Op dit moment wordt de educatieruimte een aantal dagdelen verhuurd aan VMBO Curio Prinsentuin (de voormalige Lagere Agrarische School). Tijdens corona werd samen met een partner het Escapespel ‘Het Melk Mysterie’ ontwikkeld. In een uur tijd op het erf lastige puzzels oplossen: het bleek een groot succes. Het typeert het ondernemende stel. Corinne: “We houden onze ogen altijd open en halen voldoening uit het aangrijpen van nieuwe kansen. Het gaat niet vanzelf, je moet echt een netwerk opbouwen en je bezig houden met marketing. Ik schuif tegenwoordig aan bij bijeenkomsten van de lokale ondernemerskring.”

In alles wat Corné en Corinne doen is het melkveebedrijf leidend.

 

Levensvatbaar
Eén ding is heel duidelijk. In alles wat ze doen is het melkveebedrijf leidend. “Zonder koeien geen educatie!”, zo stellen Corné en Corinne eensgezind. De komende jaren willen ze het melkveebedrijf met kleine stapjes uitbreiden, maar ook de nevenactiviteiten. Corné: “Op die manier hopen we ons bedrijf ook richting toekomst levensvatbaar te houden. We hebben drie jongens en een meisje. Ze zijn nu nog erg jong, maar het zou mooi zijn wanneer iemand er in de toekomst mee verder kan.”

Regels kennen
“Het grote netwerk en de goede naam van VABIMPULS zijn heel waardevol gebleken”, zo benadrukken Corné en Corinne nogmaals. “Je hebt iemand nodig die de regels kent. VABIMPULS helpt je echt door de taaie materie heen, zonder dat je erf voortdurend vol hotemetoten staat. Dat is heel fijn!”

 

Dit artikel verscheen eerder op de
website van de provincie Noord-Brabant.