Een Zeeuwse missie: samen op weg naar zero emissie

Voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij. Het project Zero Emission Transport zet belangrijke stappen in de reductie van CO2 uitstoot door het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emission Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. Met dit platform wordt zero emissie in de logistiek van het Zeeuwse bedrijfsleven verankerd. Een complexe opgave, mede omdat de technologie, het overheidsbeleid en de markt voor zero emissie-oplossingen continu in beweging zijn. Een jaar na de start van het project spreken wij projectleider Kymo Engelman van Impuls Zeeland over de toekomst van de transportsector in Zeeland en hoe de mindset over elektrisch rijden mee zal moeten bewegen.

Als je hetzelfde blijft doen als je altijd al deed, kom je geen stap vooruit.

Project: Zero Emission Transport

Projectpartners:

NV Economische Impuls Zeeland (EIZ), Afslag Rilland BV, Delmeco Group BV, Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV, Zeeuwse Reinigingsdienst BV, gemeente Terneuzen, gemeente Schouwen-Duiveland, Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV, H4A BV, Aers Olie BV/ Yoda, Vollenhoven Olie BV, Automotions Group BV, Enduris BV, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Stichting Scalda, Saman Group BV, gemeente Goes en Stichting Hogeschool Zeeland (HZ)

Looptijd:

1 januari 2020 – 31 december 2023

Financiering:

Een bevlogen projectleider met een missie
Het gesprek vindt digitaal plaats, thuiswerken is namelijk nog altijd het devies. Dat was het ook in maart 2020, precies toen Engelman startte als kersvers projectleider op het Zeeuwse project. Ervaring met een programma als OPZuid had Engelman nog niet. Zijn kennis en passie voor de transport en logistiek blijkt des te groter. Met een achtergrond in de E-commercie en logistiek was hij eind 2019 op zoek naar een project waarin hij écht het verschil kon maken. Via een LinkedIn-bericht van Impuls Zeeland vond hij zijn nieuwe missie: zero emissie realiseren in Zeeland als projectmanager van het door Zeeland Connect ontwikkelde project. Zeeland Connect is het innovatienetwerk van overheid, kennisinstellingen en private partijen voor de logistiek.

Stilstaan is achteruitgaan
Zijn eerste werkdag als projectleider had hij zich anders voorgesteld, zo vertelt hij. Zijn elektrische auto? Die bleef, voor het eerst in zes jaar, noodgedwongen stil staan. Pas in juni reed Engelman voor het eerst naar kantoor: “Het was vreemd om zo te moeten starten maar met dank aan mijn collega’s vond ik snel mijn weg binnen de organisatie en binnen het project.”  Het Zero Emission-project zelf kwam iets moeizamer op gang: “Na een geslaagde kick-off brak de zomerperiode aan, met als gevolg dat studenten niet beschikbaar waren. Hierdoor liepen we een kleine vertraging op, maar na de zomervakantie konden we het project gelukkig snel oppakken.”

Engelman vertelt over de toekomst van de transportsector in Zeeland en hoe de mindset over emissieloos  rijden mee zal moeten bewegen: “Een proactieve benadering van Zero-Emissie is belangrijk voor de concurrentiepositie van logistieke bedrijven in Zeeland en voor de regio als geheel. Doordat het zwaartepunt van logistieke innovatie en innovatie-ondersteuning voor zero emissie op stadslogistiek ligt, dreigen de Zeeuwse logistieke dienstverleners een achterstand op te lopen in kennis en innovatie. Om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor het (internationale) bedrijfsleven, is het belangrijk om aantoonbaar te innoveren in duurzaamheid en zero-emissie in het bijzonder. Het ziet ernaar uit dat elektrisch rijden de meeste potentie heeft, maar binnen het project onderzoeken we ook de mogelijkheden van rijden op waterstof en andere schone brandstoffen.”

Samen op weg naar zero emissie
Binnen het project innoveren het bedrijfsleven, provincie, gemeenten en HZ University of Applied Sciences gezamenlijk om de CO2-uitstoot in Zeeland tegen te gaan. Voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 al een reductie van 49% CO2 uitstoot gerealiseerd hebben. Met een looptijd tot eind 2023, zet dit project de belangrijke eerste stappen binnen deze sector.

Maar hoe breng je het bedrijfsleven op dit vlak in beweging? Engelman heeft een duidelijke visie: “We nemen het bedrijfsleven mee in de kansen die elektrisch rijden biedt. We laten hen proeven aan het rijden met een elektrische truck of bestelbus, we ontwikkelen een zero emissie-roadmaptool waarmee per bedrijf een zero emissie impact- en investeringsstrategie uitgewerkt kan worden en brengen MKB-bedrijven en kennisinstellingen samen voor de ontwikkeling van procesinnovaties en het doen van experimenten en proefritten met elektrische voertuigen.”

In de aanpak worden tussen de 200 tot 300 bedrijven in Zeeland met eigen bestel- en vrachtvoertuigen benaderd. De verwachting is dat 80 tot 100 bedrijven gaan proefrijden; dat 40 bedrijven interesse hebben in een analyse met de tool; en dat minimaal 15 bedrijven daarna aan de slag gaan met procesinnovaties om zero emissie ook te kunnen gaan invoeren. De komende jaren zal deze groep met bedrijven doorgroeien.

Engelman benadrukt dat de participatie van ondernemers cruciaal is voor het slagen van het project: “De experimenten en proefritten bieden ons de kans om meerdere aspecten te analyseren en te leren van de ervaringen die we opdoen. We halen daar veel data uit, net als uit de laadscans die we uitvoeren bij de bedrijven.”

Een andere mindset en creatieve oplossingen
“De integratie van zero emissie-voertuigen in de dagelijkse praktijk vraagt om aanpassingen in het logistieke proces”, aldus Engelman. Een belangrijk onderdeel van het project is het ontwikkelen van strategieën met betrekking tot de transitie van de laad- en tankinfrastructuur. Het is de mindset die volgens hem echt om moet bij zowel de burger als het bedrijfsleven: “Veel mensen redeneren vanuit hun huidige situatie. Voor de toekomst moeten we op zoek naar nieuwe oplossingen. Als je hetzelfde blijft doen als je altijd al deed, kom je geen stap vooruit.”  De overgang naar zero transmissie transport hangt volgens hem niet alleen af van de grootte van de actieradius van elektrische voertuigen: “Voor die ene klant in Zuid-Limburg hoef je het elektrisch rijden niet te laten. In dit project kijken we ook naar tussenoplossingen. Zelfs wanneer je een elektrische bedrijfswagen af en toe een dag omruilt bij de dealer voor bijvoorbeeld een (bio) dieselbusje, levert het over het geheel gezien nog steeds een enorme besparing op.” Een andere creatieve oplossing die Engelman aandraagt is het ophalen van vuil buiten reguliere kantooruren: “In binnensteden is het met een elektrisch voertuig niet nodig om je aan vaste tijden te houden omdat je geen geluidsoverlast geeft. Ook overheden moeten creatief worden en meedenken met de ondernemer. Dat is ook een manier van omdenken. Die andere mindset is zoals gezegd essentieel, dus daar zetten we met dit project stevig op in!”

Duwtje in de rug
Over de toegevoegde waarde van het project voor Zeeland is Engelman duidelijk: “Voor zero emissie in het algemeen ligt het zwaartepunt van de logistieke innovatie op de stadslogistiek. Dat is vanuit geografisch oogpunt voor ons minder relevant. Hierdoor dreigen de Zeeuwse logistieke dienstverleners een achterstand op te lopen in kennis en innovatie.” Het project geeft hen het juiste duwtje in de rug: “Door op deze transitie te focussen, worden wij als consortium geholpen om de oplossingen voor morgen te bedenken. Daarnaast loopt de ontwikkeling van een laad- en tankinfrastructuur in Zeeland op dit moment nog achter bij andere regio’s. De ambitie van de innovation community is om het logistieke MKB in Zeeland ontvankelijk te maken voor het starten en uitwerken van innovaties die bijdragen aan zero emissie Transport in Zeeland en hen daarbij te ondersteunen. Het is mooi dat het OPZuid-programma ons deze kans biedt.”