Slimme intelligentie in de operatiekamer

Medische processen efficiënt beheersen en kosten besparen zijn belangrijke speerpunten voor de medische sector. Bovendien zijn een goede timing en tijdbesparing prettig voor alle betrokkenen bij een medisch proces, van patiënt tot specialist en van ziekenhuismanager tot zorgverzekeraar. Investeren in de ontwikkeling van slimme systemen is daarvoor noodzakelijk. Van apparaten die volledig op zichzelf staan, mobiele app’s die voorzien in de behoefte van zelfzorg, tot datasystemen die de werkstroom optimaliseren.

MKB’er TOPIC Healthcare Solutions zet zich in om ziekenhuizen oplossingen aan te bieden die het echte verschil maken, zoals zorgdragen voor werkstroomefficiëntie, verbetering van  middelen gebruik en het tijdig ondersteunen en informeren van patiënten en personeel met real-time  gegevens.  Het bedrijf ontvangt OPZuid-subsidie voor project WISH. De afkorting staat voor Workflow Improvement System for Hospitals.

Dat onze techniek bijdraagt aan een positievere werkbeleving van ziekenhuispersoneel en het welzijn van patiënten is onze grootste beloning

Project: WISH

Projectpartners:

Topic Healthcare Solutions

Looptijd:

1 juli 2017 – 31 december 2019

Financiering:

Unieke aanpak

TOPIC directeur Olga Liska-Luzi vertelt vol passie wat er binnen het project is bereikt: “Het doel was om te komen tot een zelflerend systeem dat de werkstroom, zowel in als rond de operatiekamers, efficiënter maakt. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van geavanceerde digitale technologieën. Door het combineren van onze kennis op het gebied van klinische werkstroomprocessen, slimme sensoren, wiskundige modellen en zelflerende algoritmen, zijn we erin geslaagd om complexe klinische processen om te vormen tot transparante en soepel lopende werkstromen.”

De combinatie van sensoren, kunstmatige intelligentie en algoritmes is uniek in het workflow management in ziekenhuizen. Voor het verzamelen van de gegevens zijn geen menselijke handelingen nodig. Alle data wordt automatisch gegenereerd en geanalyseerd. Olga Liska: “Waar het voor de meeste systemen nodig is dat mensen hun werkwijzen aanpassen aan het systeem, is het hier precies andersom. Het systeem past zich aan de werkwijze aan. TOPIC Healthcare Solutions is in dit vakgebied een echte pionier. “

Hoe werkt het?

Het komt er op neer dat sensoren de handelingen in de operatiekamer detecteren en zelfstandig indirecte data verzamelen. Met indirecte data wordt bedoeld dat de informatie niet herleidbaar is naar individuele personen. Privacy met betrekking tot data staat hoog in het vaandel bij TOPIC. Dit blijkt ook uit de ISO-27001 en NEN 7510 certificering van het bedrijf met betrekking tot dataveiligheid.

Olga licht toe: “De slimme sensoren pikken elektronische data op van de medische instrumenten en detecteren de activiteiten op de instrumententafel. Omdat het systeem zelflerend is, past het zichzelf aan op variaties in het proces. Het detecteert alles wat nieuw is en wacht tot het opnieuw gebeurt om zichzelf te updaten en de analyse met betrekking tot de processen aan te passen. Daardoor kan het systeem ook gemakkelijk in verschillende ziekenhuizen gebruikt worden. Het past zich automatisch aan de plaatselijke werkwijze aan.”

Op basis van de verzamelde gegevens worden bijvoorbeeld voorspellingen gedaan over de eindtijden van operaties, waardoor de werkstroom efficiënter kan worden ingericht. Niet alleen worden tijd en kosten bespaard door een betere planning  van personeel en faciliteiten, maar ook het patiëntenwelzijn wordt hiermee verbeterd.

Van onderzoek naar praktijk

De basis voor het project is onderzoek van de TU Delft, waarbij Olga zelf betrokken is geweest. TOPIC zet zich in om de resultaten van het onderzoek te vertalen naar een product dat daadwerkelijk toegepast kan worden in ziekenhuizen. Voorafgaand aan het project is uitgebreid marktonderzoek gedaan onder Nederlandse en internationale ziekenhuizen. Vervolgens is het systeem van de grond af aan opgebouwd. De eerste stap en tevens grootste uitdaging  binnen het project, was het in kaart brengen van de exacte behoeften van de markt en het maken van de specificaties waaraan het systeem moest voldoen. TOPIC consulteerde hiervoor verschillende ziekenhuizen. Het resultaat was een enorme hoeveelheid input, waaruit in nauwe samenspraak met de ziekenhuizen keuzes gemaakt moesten worden met betrekking tot wat in dit stadium wel en niet kon worden meegenomen.

Belang van de subsidie

De OPZuid-subsidie is heel belangrijk geweest voor het tot stand komen van het project. “Het gaat om een grote investering die voor een relatief klein bedrijf als het onze lastig is om alleen te doen. Als we zonder subsidie aan het project zouden zijn begonnen, was er een risico geweest dat we tussendoor het project hadden moeten stoppen tot er weer voldoende financiële middelen zouden zijn.”, aldus Olga Liska-Luzi.”

Pilots

Tijdens het project is een succesvolle pilot gedraaid in een ziekenhuis. De vervolgstap nu is het opschalen van de pilot in grotere ziekenhuizen. Deze stap is bedoeld om de kwaliteit van de kunstmatige intelligentie verder te verbeteren en zo de waarde van het systeem te borgen. Voor deze opschaling heeft TOPIC een nieuwe partner gevonden. Inmiddels is het proces zo ver dat er concrete afspraken zijn en de pilots in het voorjaar van 2020 kunnen worden opgestart.

Toekomstdroom

“Onze droom voor de toekomst is te komen tot een familie van workflow-producten, die samen alle werkprocessen in een ziekenhuis kunnen managen. Interventie op één onderdeel is immers niet voldoende, uiteindelijk moeten alle werkprocessen op elkaar worden afgestemd. De volgende stap hierin zou bijvoorbeeld bed-management kunnen zijn”, merkt Olga voortvarend op. “In de tussentijd werken we hard aan het creëren van bewustwording bij ziekenhuizen dat deze ontwikkeling er aan komt en in de (nabije) toekomst een grote potentie heeft voor kwaliteitsverbetering en efficiëntie in de zorg. Je zult ons dan ook niet alleen tegenkomen in de pilots, maar ook op handelsmissies en bij interactieve sessies met ziekenhuizen om een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van behoeften en prioriteiten.”