Vispasseerbaar gemaal goed voor boer en natuur

Voor landbouw moet de grond niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Gemalen zijn daarom belangrijk. Zo ook het Gemaal Oostkil dat sinds 1969 water uit en in de polders naar de Biesbosch pompt. Het nadeel van dit gemaal was dat veel vissoorten er niet konden passeren. Waterschap Rivierenland nam deze hindernis weg door er visveilige pompen te plaatsen. Uit tests blijkt dat nu maar liefst 99 procent van de vissen het gemaal veilig passeren. Dit betekent dat de leefgebieden van vissen beter op elkaar aansluiten. En dat is weer goed voor de biodiversiteit, het in stand houden en herstellen van het ecosysteem.

De nieuwe visveilige pomp is in het najaar van 2021 gemonteerd. Tijdens de werkzaamheden bleef het gemaal in bedrijf door een tijdelijke pompinstallatie.

Project: Vispasseerbaar maken Gemaal Oostkil

Projectpartners:

Waterschap Rivierenland

Looptijd:

9 juli 2019 – 1 april 2022

Financiering:

“Na de plaatsing van de visveilige pompen in 2021 was al snel te zien dat de vissen veilig door de pompen kwamen”, zegt Jeroen Peters, projectleider bij Waterschap Rivierenland. “Als de visstand verbetert dan heeft dit ook positieve invloed op bijvoorbeeld vogels. Natuurlijk is het ook heel fijn voor de mensen die er komen genieten van de natuur.”

Automatiseringsslag
Omdat het waterschap streeft naar bescherming van ecosystemen komen er steeds meer vispasseerbare stuwen, sluizen en visveilige gemalen. Peters: “Toch waren de visveilige pompen in het Gemaal Oostkil er zonder POP-subsidie nog niet gekomen, want de oude werkten nog prima als je kijkt naar de functie ‘uitslaan van water’. Uiteraard zijn de nieuwe pompen wel een stuk beter, helemaal als je kijkt naar de visveiligheid. We kunnen meer water pompen in korte tijd. Zeker nu we meer te maken hebben met droge periodes en intensieve buien, is dat een pluspunt. Ook positief is dat we minder energie verbruiken. Verder hebben we de besturing van de pompen en inlaatregeling verfijnd. Nu hebben we bijvoorbeeld het openzetten van de inlaat afgestemd op de periodes waarin de vissen willen migreren. We creëren een lokstroom met de nieuwe pompen om vissen bijvoorbeeld het paaigebied in te krijgen. Dit alles hebben we meegenomen in de automatiseringsslag.”

Maatwerk
Het plaatsen van visveilige pompen is maatwerk. Visveilige pompen zijn groter dan niet-visveilige pompen en ze moeten natuurlijk wel passen in het gemaal. Het ontwerp heeft het eigen ingenieursbureau van het waterschap al in 2018 gemaakt. Daarna konden marktpartijen offertes uitbrengen voor de pomp, een soort wokkel. Uiteindelijk is Pentair Nijhuis pompen de aannemer geworden. Hetzelfde proces doorliep het waterschap voor de elektrotechnische installatie die door Huisman Etech Experts is gebouwd. Tijdens de werkzaamheden in najaar 2021 bleef het gemaal in bedrijf door een tijdelijke pompinstallatie.

Optimale belangenafweging
Peters is trots dat met deze maatregelen een positieve impuls wordt gegeven aan het verhogen van de biodiversiteit in de Biesbosch en de verbonden binnendijkse kreken. We kunnen nu ook veel beter visonderzoek doen door monitoring met digitale camera’s. Niet alleen bij de Oostkil bij Hank, maar bijvoorbeeld ook bij een vislift bij de historische Papsluis onder Werkendam. Doordat we nu zoveel meer weten over vismigratie én meer kunnen regelen met de visveilige pompen, kunnen we het maalregime verbeteren. Uiteraard streeft het waterschap naar optimale belangenafweging van peilbeheer en vismigratie.”

Jeroen Peters en Luciënda Koopmans van Waterschap Rivierenland

 

Innovatief project
Ook Luciënda Koopmans, financieel projectondersteuner bij het waterschap, vindt het vispasseerbaar en visveilig gemaal Oostkil een geslaagd project. “Het is een innovatief project dat veel nieuwe kennis heeft opgeleverd. Uiteraard delen we die met andere waterschappen die vaak voor dezelfde uitdagingen staan. We delen onze ontwerpen, maar zeker ook onze aanpak. Het is namelijk een complex project waarbij veel partijen betrokken zijn die soms tegelijkertijd, maar soms juist pas na elkaar aan de slag kunnen.”

 

Over Waterschap Rivierenland

Het waterschap zorgt ervoor dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. Is het te hoog dan is er wateroverlast. Is het peil te laag dan hindert dit boeren, scheepvaart planten en dieren. Om voldoende water te garanderen, gebruikt Waterschap Rivierenland 207 gemalen en 1.890 stuwen.
Lees meer: www.waterschaprivierenland.nl.