De wijk als lab voor het realiseren van de energietransitie

In het project ‘VERLICHT’ bundelen het Nederlandse Salvia BioElectronics B.V. en het Vlaamse Appwise hun krachten om een gebruikersinteractie te ontwikkelen voor een nieuwe therapie voor mensen met chronische hoofdpijn. Chronische hoofdpijn is een aandoening die zowel onder jongeren als onder volwassenen veel voorkomt. De aandoening kan een ontwrichtend effect hebben op het werkzame en privéleven van patiënten. Vandaag de dag bestaat de standaardbehandeling van chronische hoofdpijn uit het toedienen van medicatie. Daarvan is echter bekend dat het zware bijwerkingen kan geven zoals misselijkheid en braken. Neurostimulatie als behandeling kan de levenskwaliteit van patiënten significant verbeteren omdat van deze therapie is aangetoond dat het een preventieve werking kan hebben zonder bijwerkingen.

Daniel Schobben, Chief Operating Officer bij Salvia BioElectronics B.V.: “Met het project ‘VERLICHT’ hebben we een nieuwe therapie voor patiënten met chronische migraine maximaal toegankelijk kunnen maken. Dit hebben we kunnen doen door een intuïtieve app te ontwikkelen waarin een patiënt zijn eigen therapie kan instellen en aanpassen door het invoeren van zijn symptomen.”

Dankzij het project hebben we een intuïtieve app kunnen ontwikkelen waarin een patiënt zijn eigen therapie kan instellen en aanpassen door het invoeren van zijn symptomen.

Project: Innovatieve app ‘verlicht’ chronische hoofdpijn

Programma:

Interreg VA CrossRoads2

Projectpartners:

Salvia BioElectronics, Appwise

Looptijd:

01 april 2019 – 31 augustus 2020

Financiering:

Aangepaste behandeling

Voor een effectieve behandeling met een neurostimulator is het van belang dat het neurostimulatie-patroon kan worden afgestemd op de behoeften en het klachtenpatroon van de patiënt. Daarvoor is het belangrijk dat zowel de behandelend specialist als de patiënt zelf goed inzicht krijgt in de precieze kenmerken van de optredende hoofdpijn, zoals plaats en frequentie. Deze kenmerken kunnen dan als rode draad dienen voor het instellen van een patiënt specifieke stimulatie-patroon. De uitdaging voor de beoogde interface is om het monitoren van de hoofdpijn en het inregelen van de neurostimulatie zo prettig mogelijk en met zo min mogelijk belasting voor de patiënt te kunnen aanbieden.

Gebruiksvriendelijke interface

Salvia en Appwise slaan binnen dit project de handen ineen om te komen tot een maximaal gebruiksvriendelijke interface voor de patiënt, die rekening houdt met de informatiebehoefte van de arts. In het project zal ook onderzocht worden of en hoe de ‘informatie-last’ voor de patiënt door middel van koppeling naar andere databronnen en slimme algoritmes zoveel mogelijk beperkt gehouden kan worden. Tenslotte worden de interactie paradigma’s voor smartphones geëvalueerd om de gebruikservaring te optimaliseren.

Crossroads2 ondersteuning
“De ondersteuning vanuit CrossRoads2 heeft een grensoverschrijdende samenwerking mogelijk gemaakt, waardoor ontwikkelingen versneld kunnen worden en therapie eerder beschikbaar kan worden gesteld aan patiënten”, aldus Schobben.