Technologische ontwikkeling brengt veiligheid en slimme mobiliteit samen

Field lab Autonoom Varen

Passie voor innovatie, de maritieme sector en samenwerking met een groot hart voor de Zeeuwse kenniseconomie spetteren ervan af binnen het project Field Lab Autonoom Varen. De focus van het project, dat met OPZuid-financiering mogelijk wordt gemaakt, is gelegen in de creatie van een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, overheden, de logistieke sector en technologie aanbieders gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonoom varen. Centraal staat de ontwikkeling van een autonoom vaartuig dat in de binnenhaven van Vlissingen tussen het station en het centrum getest zal worden.

“Met de kennis die wordt opgedaan binnen het field lab, zullen in de nabije toekomst boten en schepen zonder tussenkomst van menselijk handelen kunnen varen”

Project: Field Lab Autonoom Varen

Doelstelling:

REACT-EU (13)

Projectpartners:

Damen Naval Schelde Shipbuilding BV; Stichting HZ University of Applied Sciences; Technische Universiteit Delft; Gemeente Vlissingen; Provincie Zeeland; Captain Ai BV; SieTec Industrial Automation BV; Oceanwide Beheer BV

Looptijd:

1 juli 2021 – 31 december 2023

Financiering:

Autonoom transport te water
Aan ambitie geen gebrek binnen dit project, dit blijkt al uit een van de milestones. Door vanuit de binnenhaven een aansluiting te maken met station Vlissingen, willen de projectpartners een verbinding van zes minuten realiseren.  Dit is de geschatte duur wanneer het vaartuig met een snelheid van 15 km per uur over het voorgenomen traject vaart. Het denken in kansen met een reëel beeld van de uitdagingen en de kennis en samenwerking die nodig zijn om deze kansen te verzilveren, is kenmerkend voor dit project. Ketensamenwerking met een focus op de kern van de ontwikkeling, autonoom varen, zorgt voor een grotere kans op succes en een korte ontwikkeltijd.  Realisatie van het Field Lab draagt bij aan de human capital positie van de regio doordat het kansen biedt voor creatie van nieuwe hoogwaardige banen. Damen Naval Schelde Shipbuilding uit Vlissingen is voor dit project een samenwerking aangegaan met HZ University, Technische Universiteit Delft, Gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland en diverse mkb-ondernemingen en verenigingen. Hun gezamenlijke doelstelling is om de nodige kennis voor autonoom watertransport te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Met de kennis die wordt opgedaan binnen het field lab, zullen in de nabije toekomst boten en schepen zonder tussenkomst van menselijk handelen kunnen varen. Voorlopig is het testvaartuig in Vlissingen in het kader van veiligheid nog voorzien van een stuurman, maar op termijn is deze niet meer nodig.

Historische fundamenten voor een nieuwe kern van innovatie in scheepsbouw
Sinds 1875 zijn arbeid en vlijt voor scheepsbouw vervlochten met Zeeland en Vlissingen op de huidige locatie. De weg van de te waterlating van de Willem Ruys naar ontwikkeling van autonome vaartuigen is lang, maar wel een waar alle betrokkenen vol vertrouwen en trots aan verder werken. De voordelen van autonoom varen zijn gelegen in de verbetering van veiligheid. Zo wordt het overgrote deel van ongevallen binnen de scheepsvaart veroorzaakt door menselijk falen. Computers zijn op basis van artificiële intelligentie (AI) beter in staat om langdurig repeterende taken uit te voeren met een kleiner percentage aan ongevallen. Het uitvoeren van foutloze autonome vervoersbewegingen in het havengebied wordt beoogd doormiddel van het gebruik van sensoren op het dak van de boot.  Met inzet van deze slimme sensoren in combinatie met de techniek van Captain AI voor het verwerken van de sensordata is het vaartuig in staat relevantie bewegende objecten te detecteren en op basis van extrapolatie zo nodig de koers te wijzigen.

De stimulerende werking van subsidie
“Zonder de subsidie was het project niet losgekomen”, stelt projectleider Jochem Nonhebel, werkzaam bij Damen Naval. Met de verworven subsidie komen de technologische innovatie en het mobiliteitsvraagstuk samen. Zonder de steun was deze waardevolle technologie hoogstwaarschijnlijk vanuit een defensie oogpunt ontwikkeld, waardoor ze niet ten goede was gekomen aan de gehele maatschappij. Door de open insteek kunnen er meer partijen betrokken worden. De bandbreedte van het aantal partners is hierdoor veel groter. Iedereen mag profiteren van de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Synergie tussen partners, kennisdiffusie en inspiratie voor de regio zijn allemaal positieve effecten van de subsidie.