Slaaponderzoek vanuit je eigen bed

OP-SLEEP

Lang niet iedereen haalt uit zijn of haar slaap een goede nachtrust. Veel mensen hebben last van slaapstoornissen, vaak zelfs zonder dat ze het doorhebben. Ze ontdekken het pas wanneer ze er door een ander op worden gewezen. Wanneer iemand een slaapprobleem heeft maar dit niet wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan dit tot oververmoeidheid en grote gezondheidsproblemen leiden. De partners in project OP-SLEEP ontwikkelen een uniek product waarmee op een laagdrempelige en comfortabele manier slaaponderzoek kan worden uitgevoerd.

Anno 2022 is 80% van de slaapstoornissen nog niet gediagnosticeerd, omdat het uitvoeren van een diagnose in een slaapkliniek voor veel mensen niet haalbaar is of een grote drempel vormt. Zo moet je bijvoorbeeld een paar dagen vrij nemen om in de slaapkliniek te worden opgenomen. Om de slaapmetingen uit te kunnen voeren, word je ’s nachts met kabels en sensoren aan meetapparatuur aangesloten. De ongewone omstandigheden kunnen leiden tot spanning bij de patiënt, waardoor deze het risico loopt dat de metingen onbetrouwbaar zijn en in het ergste geval een foutieve diagnose wordt gesteld. Als het aan Pieter Ermers van Onera BV (hierna genoemd: Onera Health) ligt, komt hier vanaf volgend jaar verandering in.

“De droom om slaapdiagnostiek tegen lagere kosten voor iedereen ter wereld bereikbaar te maken, lijkt werkelijkheid te worden”

Project: OP-SLEEP: Ontwikkeling Patiëntvriendelijke SLaap EEG Patch

Doelstelling:

Bevordering innovatievermogen mkb (1B2)

Projectpartners:

Onera BV; Technische Universiteit Eindhoven; Stichting Kempenhaeghe / De Berkenschutse

Looptijd:

1 juli 2019 – 30 juni 2023

Financiering:

Slaaponderzoek in vertrouwde omgeving
Binnen het OPZuid project “Ontwikkeling Patiëntvriendelijke Slaap EEG-Patch” (hierna: OP-SLEEP) ontwikkelen Onera Health, de Technische Universiteit Eindhoven en Stichting Kempenhaege een set draadloze producten waarmee op een meer toegankelijke en comfortabele wijze slaaponderzoeken in een vertrouwde omgeving kunnen worden uitgevoerd. De set bestaat uit een aantal patches voor hoofd, borst en benen en achterliggende software die de gemeten data uitleest. Met deze producten kan het slaaponderzoek thuis uitgevoerd worden. De patiënt brengt de patches zelf aan wanneer hij gaat slapen, zodat deze alle data rondom de kwaliteit van de slaap kunnen meten. Denk hierbij aan ademhaling,  hartslag, hersenactiviteit en meer. De volgende dag worden deze data ingeladen in het speciaal ontwikkelde softwareprogramma. Met behulp van algoritmen worden de ruwe data omgezet tot informatie over de kwaliteit van de slaap.

Voordelen van draadloze patches
Pieter Ermers is oprichter en vicepresident Engineering van Onera Health. Volgens hem heeft de set patches een aantal unieke voordelen: “Een belangrijk voordeel is dat de draadloze patches in het gebruik een stuk comfortabeler zijn dan de producten die momenteel gebruikt worden. Patiënten ervaren het als zeer onprettig om in een slaapkliniek te worden bekabeld voor een slaapmeting. Met de draadloze patches is dit niet meer nodig. Ook het feit dat men het slaaponderzoek thuis in de vertrouwde omgeving kan uitvoeren, zorgt voor rust en betrouwbare meetresultaten. Een ander belangrijk voordeel is de robuustheid van het systeem. In een kliniek zien we nog wel eens dat de vastgesnoerde sensoren door slaapbewegingen van de patiënt van het lichaam afvallen, waardoor deze geen data meer kunnen meten. Wij hebben het OP-Sleep-systeem op een dusdanige manier ontwikkeld dat het stevig tegen de huid aan zit, waardoor de patches er niet meer afvallen. Een derde voordeel is het feit dat met het OP-SLEEP-systeem een flinke kostenreductie kan worden gerealiseerd. Doordat patiënten niet meer in een kliniek hoeven te verblijven, worden hoge zorgkosten bespaard”.

Maatschappelijke impact
Volgens Pieter Ermers kunnen de producten van OP-SLEEP een grote maatschappelijke impact hebben. Doordat er meer slaapdiagnoses kunnen worden gesteld, kunnen meer patiënten op de juiste manier met hun slaapproblemen worden geholpen. Wanneer al deze patiënten een goede nachtrust krijgen, draagt dat enorm bij aan hun vitaliteit, gezondheid en productiviteit. Hoewel de focus aanvankelijk lag op slaapproblematiek, kijkt Onera binnen het OP-SLEEP project ook naar andere gezondheidsproblemen. Pieter Ermers licht toe: “De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met het coronavirus. Opvallend hierbij is dat mensen wisselende klachten hebben en het virus op verschillende manieren verwerken. We zijn daarom een onderzoek gestart waarbij we met de patches de activiteit van de longen volgen en onderzoeken hoe het coronavirus in het lichaam werkt en wordt afgebroken. Hiermee hopen we ook bij te kunnen dragen aan een beter begrip van het virus”.

OPZuid-subsidie als forse duw in de rug
Voor de ontwikkeling van de slaappatches heeft Onera Health gebruik gemaakt van OPZuid-subsidie. De subsidie heeft hen een forse duw in de rug gegeven. Pieter Ermers geeft een aantal voorbeelden: “De subsidie heeft de ontwikkeling van de patches fors versneld. Zonder de subsidie hadden we zeer waarschijnlijk geen toegang gehad tot de slaapklinieken waar we klinische studies mogen uitvoeren. Het toekennen van de subsidie heeft aanmerkelijk bijgedragen aan de geloofwaardigheid van onze innovatie.” Daarnaast heeft Onera met de subsidie ook de financiële ruimte gekregen om het systeem completer te maken. Aanvankelijk wilden ze alleen een hoofdpatch en een borstpatch ontwikkelen. Echter uit de eerste metingen bleken ook een flowpatch en legpatch noodzakelijk om een volledig beeld van de slaapkwaliteit te verkrijgen uit de metingen. De subsidie heeft het financieel mogelijk gemaakt om ook deze aanvullende ontwikkelingen op te pakken. Ook zijn er nog andere grote financiële voordelen te noemen: “Wij merken ook nu dat de toekenning van de subsidie ertoe leidt dat ook toekomstige investeerders meer vertrouwen hebben in ons product. Daardoor hebben we bovendien ook meer toegang tot andere kennispartners. Hierdoor is de ontwikkeling aanzienlijk versneld en hebben wij nu ook aanvullende funding van investeerders kunnen krijgen. Zonder de subsidie was er een flinke rem op de ontwikkeling geweest”, aldus Ermers.

Droom van Onera Health lijkt werkelijkheid te worden
Op deze versnelling is Pieter Ermers dan ook het meest trots: “Dankzij de subsidie hebben we op hele snelle wijze met verschillende partners middels een integrale benadering het product kunnen ontwikkelen. Hierdoor hebben we al binnen drie jaar tijd een CE-certificaat voor ons product verkregen en hopen we eind 2022 klinische adoptie van het product mogelijk te maken.” Hiervoor heeft Onera Health nog een aantal stappen te zetten. Momenteel is het bedrijf druk bezig met het testen en valideren van de patches middels klinische studies. Deze studies lopen nog heel 2022 door, maar men wil in de zomer van 2022 ook starten met de eerste commerciële pilots. Vervolgens hoopt Onera Health eind 2022 het product commercieel te lanceren. “Er zijn een paar markten waar we ons op richten. Wij willen aanvankelijk slaapklinieken, huisartsen en ziekenhuizen benaderen voor het gebruik van ons product. Zij zijn immers degenen die het gebruik van de patches voor slaapdiagnostiek aan patiënten moeten voorschrijven. De patiënten zijn echter wel de eindgebruikers voor wie we het doen”, besluit Ermers gedreven. Het lijkt erop dat de droom van Onera Health om slaapdiagnostiek tegen lagere kosten voor iedereen ter wereld bereikbaar te maken, steeds meer werkelijkheid wordt.