Schoner en gezonder zwemmen

Energiezuinig waterbehandelingssysteem voor zwembaden

Het gebruik van de zwembaden is in de afgelopen vijftig jaar explosief gestegen, ca. 70 miljoen bezoekers maken jaarlijks, alleen al in Nederland, gebruik van een openbaar toegankelijk zwembad. In de zwembadwereld liggen kansen voor verduurzaming én voor gezondere zwemomgeving. Binnen de huidige stand van de zwembadtechniek gaat nog relatief veel energie verloren in het watermanagement. Ook zorgt de werking van chloor op bacteriën en vuil in het zwembadwater voor chlooramines, die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Horrichs Apparatenbouw BV en Postma & Rolling Sport Management Consultants BV zagen hierin een uitdaging om te komen tot schonere en duurzamere zwembaden.

Met de MIT Zuid-subsidie kwam het project in een stroomversnelling, waardoor het prototype véél sneller kon worden gebouwd

Project: Energiezuinig Untrafiltratie waterbehandelingsysteem voor zwembaden

Projectpartners:

Horrichs Apparatenbouw BV, Postma & Roling Sport Management Consultants BV

Looptijd:

1 oktober 2018 – 30 september 2020

Financiering:

Chlooramines
Postma & Roling is exploitant van diverse binnenzwembaden, Horrichs is producent van  filtersystemen voor diverse toepassingen. Samen hebben ze de handen ineengeslagen om een nieuw nanofilter en energiezuinig watermanagementsysteem voor zwembaden te ontwikkelen. Om een zwembad Co2- en energieneutraal te bouwen is het noodzakelijk om het water-, energie- en het chemicaliënverbruik te verminderen. Chloor vernietigt bacteriën en vuil, waarna chlooramines als restproduct vrijkomen. Het nieuwe systeem moet minutieus kleine deeltjes vuil uit het zwembadwater kunnen filtreren. Hierdoor blijft er minder vuil in het zwembad achter, kan het chloorverbruik sterk verminderen en is het aantal liters te verversen zwemwater per zwemmer minimaal. Dat leidt tot fors minder energieverbruik. Bovendien kunnen zwembaden met het nieuwe waterbeheerssysteem ook het douche en spoelwater bij het reinigen van het zwembad hergebruiken.

Innovatie
Wat het project uniek maakt, is dat het nieuwe nano zwembadfilter zwembadwater kan filteren onder een druk van 0,8 bar. Dit in tegenstelling tot bestaande nanofilters, die alleen onder hoge druk met fors hogere energiekosten kunnen filteren. Horrichs en Postma geven aan dat het filtratieconcept nog breder toepasbaar is. Dit wordt momenteel nog onderzocht. Het gebouwde prototype heeft naar behoren gewerkt en beide bedrijven hebben goede resultaten behaald. De volgende stap betreft het comprimeren van het filter, wat momenteel nog wordt onderzocht. Wanneer het filter verder wordt verkleind, lonkt een brede uitrol naar zwembaden in Nederland en buitenland.

MIT Zuid-subsidie
Voordat ze MIT Zuid-subsidie aanvroegen, hadden de beide bedrijven al een proof of concept ontwikkeld. “Met de subsidie kwam het project in een stroomversnelling, waardoor het prototype véél sneller kon worden gebouwd”, aldus Horrichs. “Mede gezien de technische ontwikkeluitdagingen waar we tegenaan liepen.” Postma geeft enthousiast aan al een vervolg te zien voor het project: “Onze droom is om op het gebied van de waterzuivering in het algemeen en voor zwembaden in het bijzonder een zeer goed werkend nanofiltersysteem op de markt te brengen. Daarmee draagt de MIT Zuid-subsidie bij aan het realiseren van schonere én energiezuinigere zwembaden in Nederland en buitenland. Denk hierbij aan openbare zwembaden, maar ook aan therapiezwembaden.”