Lege ligboxenstal wordt opslag- en bedrijfslocatie voor beginnende zzp’ers

Rianne en Sjac Meijs

Een grote, lege ligboxenstal en geen opvolging voor zijn melkveebedrijf, maar nog wel een in gebruik zijnde stal voor jongvee en de wens om op zijn bedrijfslocatie te blijven wonen. Dit is de situatie van Sjac Meijs (63) uit Waspik. Onder de kinderen van Sjac bevindt zich geen opvolger. “Mijn vrouw Rianne (62) en ik fietsen veel door het buitengebied. Dan zien we vaak precies op welke locaties boeren gestopt zijn met hun bedrijf. Het is er rommelig, met een erf vol hout, puin en brandnetels. Soms ziet het er echt niet uit. Dat willen wij per se voorkomen.” Maar er moest wel iets gebeuren. VABIMPULS begeleidde het traject naar een toekomstbestendig scenario voor de familie Meijs.

“Ik ben nog altijd ondernemer”, vertelt Sjac aan zijn keukentafel, met fraai uitzicht op zijn erf. “Samen met een vriend, z’n vrouw en een opvolger zitten wij in een maatschap. Ons melkvee staat in Zeeuws-Vlaanderen. In mijn kleinste stal staat iedere zomer nog jongvee, maar mijn voormalige melkstal van 25×30 meter staat leeg. Ik dacht lang dat mijn bedrijf als geheel een andere bestemming moest krijgen, maar dat kan dus ook voor één gebouw gelden.” Naast zijn agrarische werkzaamheden verhuurt Sjac zichzelf als chauffeur. Rianne is actief in het basisonderwijs.

Mijn oogkleppen gingen dankzij VABIMPULS volledig af en mijn gezichtsveld werd enorm verruimd

Project: Rianne en Sjac Meijs

Looptijd:

2 april 2019 – heden

Oogkleppen af
Sjac werd op de mogelijkheid tot gedeeltelijke herbestemming gewezen door Femke Klomp, als specialist Ruimtelijke Ordening actief voor VABIMPULS. Ze attendeerde hem tevens op de VAB Voucherregeling en de mogelijke begeleiding door VABIMPULS. Deskundige Jos van Wegen verdiepte zich in de situatie van Sjac. “De belangrijkste vraag die ik hem stelde was: Wat wil je?”, aldus Jos. “Maar ook: Wat past er bij jullie, wat past er bij de omgeving, wat past er bij het gebouw?” Om antwoorden op deze vragen te krijgen, werd er mede vanuit VABIMPULS een brainstormsessie georganiseerd met bekenden uit het netwerk van Sjac en Rianne: familie, buren, vrienden en dorpsgenoten. Sjac: “Er kwamen allerlei ideeën voorbij, variërend van een museum of een bierbrouwerij tot een kinderspeeltuin of een kattenpension. Mijn oogkleppen gingen volledig af en mijn gezichtsveld werd enorm verruimd! Mensen uit mijn eigen omgeving, die mij persoonlijk kennen, dachten mee vanuit verschillende invalshoeken. Dat vond ik een heel waardevolle ervaring.”

De juiste contacten
Sjac en Rianne kozen er uiteindelijk voor om de stal te gaan verhuren als opslag- en bedrijfslocatie voor beginnende zzp’ers. Er is nu al een jonge loonwerker in de stal gevestigd. Anderen voeren er kleine reparaties uit en een plaatselijke carnavalsvereniging heeft er een bouwplek. Jos bracht de juiste specialisten in contact met Sjac. En Femke zorgde ervoor dat er een plan kwam dat zeker geen nadelige gevolgen heeft voor de omgeving en niet te veel verkeersstromen genereert. Ook mocht de stal geen verkooppunt worden. Sjac: “Als specialist hield ze ook alle juridische aspecten in de gaten op het gebied van regelgeving. Dat is heel fijn, want die kennis heb ik zelf onvoldoende.”

Met de ingediende conceptaanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan is gemeente Waalwijk inmiddels akkoord. In vervolg hierop gaat Femke, los van VABIMPULS, verder met de definitieve aanvraag. In het plan behoudt de stal voor jongvee de agrarische bestemming, terwijl de voormalige melkstal een niet-agrarische bestemming krijgt. Sjac: “Binnenkort wordt de definitieve aanvraag tot bestemmingswijziging ingediend. Ik hoop dat deze in het voorjaar van 2021 definitief wordt.”

Landschappelijke inpassing
Ondertussen zorgde Jos voor de nodige proces- en voortgangsbewaking. Ook bracht hij namens VABIMPULS landschapsarchitect Barbara Roozen in contact met Sjac. Samen gingen ze in gesprek met de gemeente. Ook inventariseerde Barbara het terrein van Sjac. “Ze loopt rond, kijkt wat er al is en wat er nog anders moet of kan en maakt een plan. Er is nu een duidelijke tekening, compleet met jonge bomen en een watertje. Waardevol, want zowel de gemeente als de provincie wil landschappelijke inpassing in de omgeving zien.”

Breder perspectief
Volgens zowel Jos als Sjac zelf ligt er nu een toekomstbestendig plan. Sjac: “Mede dankzij de VAB Voucherregeling en de betrokkenheid van VABIMPULS ben ik vanuit een breder perspectief naar mijn eigen situatie gaan kijken. Natuurlijk kijk je altijd met een bepaalde, gekleurde blik naar je eigen omgeving. Nu werd ik door VABIMPULS op zowel de kansen als de beperkingen gewezen. Bovendien werd ik in contact gebracht met de juiste mensen. Er wordt echt mét je gedacht, niet voor je. Ik heb dit als heel prettig ervaren. VABIMPULS bood me een ruimere blik op mijn eigen situatie.”

Sjac en Rianne treden de toekomst positief tegemoet. “Hopelijk ziet het er hier over een aantal jaar uit zoals het ingediende plan beschrijft en de tekening laat zien: een mooi, netjes bijgehouden geheel. We wonen er met veel plezier en in de zomer loopt er nog altijd jongvee rond. Ik hoop en vertrouw op een plek waar onze kinderen graag blijven komen.”