Drones sporen corrosie op

Redox

De Rijksoverheid heeft de ambitie gesteld om in Nederland tot een volledig circulaire economie te komen in 2050. In Zuid-Nederland hebben twee bedrijven deze uitdaging ter harte genomen door een afvalstroom van sinaasappelschillen in een waardestroom te veranderen voor andere processen.

CrossRoads2 stelde ons in staat om met beperkte middelen een proof of concept te realiseren waarmee we kunnen demonstreren dat ons idee potentie heeft

Project: Redox

Projectpartners:

Avular BV, Airobot

Looptijd:

1 april 2019 – 31 augustus 2020

Financiering:

De markt voor outdoor inspecties is al enige tijd interessant, maar ook de vraag naar  indoorinspecties stijgt. Zo speelt binnen de petrochemische industrie het vraagstuk of inspecties in tanks door drones uitgevoerd kunnen worden. Het inspecteren van de binnenzijde op corrosie is een omvangrijke, tijdrovende en risicovolle klus. In andere sectoren wil men drones inzetten voor bijvoorbeeld inspectie van installaties. Nu moeten daarvoor steigers geplaatst worden waar vandaan inspecteurs de constructie meter voor meter gaan inspecteren. Door dit werk door drones te laten uitvoeren, kan voorkomen worden dat installaties meerdere dagen tot weken stil liggen.

Complex
Indoor corrosie-inspecties laten uitvoeren door een drone is echter behoorlijk complex. Ten eerste worden de positiebepaling en navigatie van drones geregeld op basis van GPS-coördinaten. In een binnenruimte is niet of nauwelijks een GPS-signaal aanwezig. Ten tweede volstaan huidige camerasystemen niet om afwijkingen van corrosie te detecteren.

Perfecte match tussen twee dronebouwers
Airobot en Avular hebben samen een innovatieve oplossing ontwikkeld om drones toch geschikt te maken voor dit soort inspecties. Jan Leyssens, Chief Operations Officer (COO) bij Airobot: “Wij hebben een samenwerking met Avular opgezocht omdat zij een oplossing hadden gevonden om indoor met drones te kunnen vliegen. Ze hebben expertise ontwikkeld op indoor navigatietechnieken. Wij richten ons juist op de sensorkant van de drone, met andere woorden de camera. Binnen onze eigen expertise hebben we onderzocht of we in staat zijn om corrosie te detecteren met hyperspectrale technologie. Het menselijk oog ziet maar drie kleuren: rood, groen en blauw. Hetzelfde geldt voor een gewone kleurencamera. Een hyperspectrale camera neemt honderden kleuren waar, binnen en buiten het voor de mens zichtbare kleurenspectrum. Hierdoor komen verschillen aan het licht die met het blote oog niet te zien zijn. Een hyperspectrale camera gebruikt heel veel verschillende golflengtes van het elektromagnetisch spectrum om het oppervlak van een materiaal te bekijken.”

De samenwerking met Avular was volgens Leyssens de perfecte match: “Het was echt een meerwaarde om met een andere dronebouwer hieraan te werken. Samen zijn we gekomen tot de best mogelijke oplossing.”

Ondanks corona geslaagd
“Door de coronamaatregelen moesten we onze testfase beperken tot een vliegtuighangar en de testlocatie bij DronePort. Onze wens om te testen op locatie bij bedrijven is helaas niet in vervulling gegaan.” Ondanks deze beperkingen, is het doel van het project behaald. Leyssens licht dit toe: “We hebben een zogenaamde ‘payload’ ontworpen, die onder de drone hangt. Deze is in staat om corrosie te detecteren in tanks. De hyperspectrale technologie kan voor ieder object dat gevoelig is voor corrosie ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, windmolens en chemische installaties.  Deze brede toepasbaarheid opent voor ons deuren naar nieuwe markten.”

Het vervolgproces
Met de ontwikkelde basistechnologie zullen Airobot en Avular voortbouwen op een inzetbaar product. De volgende uitdaging voor de projectpartners is om verschillende types roest te gaan classificeren met behulp van artificiële intelligentie.

CrossRoads2 maakt ideeën realiseerbaar
Jan Leyssens is enthousiast over de steun vanuit CrossRoads2: “CrossRoads2 stelde ons in staat om met beperkte middelen een proof of concept te realiseren waarmee we kunnen demonstreren dat ons idee potentie heeft. De financiële steun vanuit het project heeft ons over de streep getrokken om door te pakken. Ook heeft CrossRoads2 de zoektocht naar de juiste buitenlandse partner aanzienlijk vereenvoudigd.”