High tech cobot verkleint tekort aan order pickers

De sterk in opkomst zijnde logistieke sector in Zuid-Nederland kenmerkt zich door verschillende logistieke hubs in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het is een arbeidsintensieve sector, die in grote mate afhankelijk is van steeds schaarser wordende arbeidskrachten. Het groeiende tekort aan order pickers belemmert nu al de groeiambities van bedrijven in de regio. Drie Brabantse high tech bedrijven ontwikkelden daarom een oplossing voor de personeelsvraag van de logistieke sector in Zuid-Nederland: een hoogwaardige order picking robot.

De logistieke sector in Zuid-Nederland loopt tegen verschillende uitdagingen aan, waaronder het blijvend aantrekken van personeel. De sector maakt momenteel voor een belangrijk deel gebruik van Oost-Europese arbeidskrachten. Heico Sandee, directeur van Smart Robotics: “Omdat de economie in Oost-Europa aantrekt, zien meer en meer mensen kansen om in Oost-Europa te blijven werken in plaats van in Nederland. We zien in ons land dan ook langzaam maar zeker een tekort ontstaan aan arbeidskrachten die orders willen picken. Dat werkt remmend op de groei van logistieke dienstverleners. Met de groei van e-commerce wordt onder meer de vraag naar order pickers alleen maar groter. Daarom zullen robots in de toekomst noodzakelijk zijn voor de uitvoering van tal van logistieke processen.”

In de robotica kun je je geen afwachtende houding permitteren

Project: Order pick Robot

Programma:MIT Zuid

Projectpartners:

Smart Robotics BV, Nobleo Projects BV, EPHI BV

Looptijd:

1 juni 2017 – 31 mei 2020

Financiering:

High tech order picken
Als jong high tech bedrijf werkte Smart Robotics BV de afgelopen jaren aan een item pick-robot. Dit is een robotarm die voorwerpen kan grijpen uit bakken. De onderneming zet al jaren belangrijke stappen op het gebied van robotica. Helaas bood hun robotarm echter geen totaaloplossing om bijvoorbeeld binnen een magazijn als order picker te fungeren. Voor order picken is namelijk menselijke intelligentie en mobiliteit nodig.

Deze uitdaging was het startschot voor de samenwerking tussen Smart Robotics BV, Nobleo Projects BV en EPHI BV. Door het combineren van de robotarm van Smart Robotics, het Automated Guided Vehicle (AGV) van Nobleo Projects en de transportsystemen van EPHI zagen de MKB’ers potentie om een high tech order picking robot te maken. Een pick robot die zelf orders kan picken én zichzelf door het magazijn kan verplaatsen. Bovendien werkt deze robot samen met mensen op de werkvloer en is daarom een zogenoemde ‘cobot’.

Samenwerken met klant
Aan een high tech robot worden hoge eisen gesteld door de industrie: de robot moet zijn taken minstens zo goed én snel uitvoeren als een mens. Het aantal items dat gepickt kan worden, bepaalt de kostprijs van de robot. Immers, hoe meer items de robot kan picken in een bepaalde tijd, hoe kosteneffectiever hij is. Om de robot in een operationele omgeving te kunnen testen en  optimaliseren, heeft Smart Robotics de samenwerking opgezocht met logistieke dienstverlener DSV. Mede door korte lijntjes met DSV konden Smart Robotics en consorten hun cobot optimaliseren én leerden ze de markteisen kennen.

Robot op bestelling
Heico Sandee is tevreden over de projectresultaten tot nu toe. Daarnaast onderstreept hij het belang van de MIT Zuid-subsidie voor de ontwikkeling van de robot. “De investering in personeel, hardware en software neemt risico’s met zich mee. De MIT Zuid-subsidie heeft een belangrijke rol in het verkleinen van deze risico’s gespeeld.” Met financiële ondersteuning konden de drie  samenwerkingspartners met elkaar grote stappen zetten. Zonder de MIT Zuid-subsidie waren risico’s bijvoorbeeld gereduceerd met een langere doorlooptijd en waren de ondernemers gedwongen geweest een meer afwachtende houding aan te nemen ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen in de markt. “In een zich zo snel ontwikkelende markt als die van de robotica, kun je je geen afwachtende houding permitteren”, stelt Sandee wanneer we hem vragen naar het belang van externe financiering. In het MIT Zuid-traject hebben Smart Robotics, Nobleo Projects en EPHI de robot verder geoptimaliseerd. “Hij begint te lijken op een robot die en masse bij de klant ingezet kan worden; een robot die op bestelling flexibel ingezet kan worden in het warehouse of the future.”