Zeeuws bedrijf gaat watertekorten te lijf met nieuwe innovatie

Nederland produceert tonnen aardappelen, groente en fruit per jaar. Voordat deze producten verpakt en verscheept kunnen worden, moeten ze eerst gewassen en gereinigd worden. Daarvoor worden in Nederland jaarlijks vele miljoenen liters water gebruikt. Een ambitieus Zeeuws bedrijf ontwikkelt een innovatieve manier om het waterverbruik bij het wassen van aardappelen, groente en fruit fors te verminderen.

De gevolgen van de opwarming van de aarde en de daarbij behorende klimaatsveranderingen zorgen voor grotere bewustwording met betrekking tot het waterverbruik. Er wordt meer en beter nagedacht over het (on)nodige gebruik van water.

Naast waterbesparing zorgt het systeem ook voor minder verspilling en een betere voedselkwaliteit

Project: Nieuwe waterzuivering

Programma:

MIT Zuid

Projectpartners:

VAM Watertech BV, GooFra Optics

Looptijd:

06 augustus 2018 – 05 augustus 2020

Financiering:

Mes snijdt aan drie kanten
“Ook in Zeeland worden de klimaatveranderingen pijnlijk duidelijk,” geeft Hans Blaak aan. De directeur van VAM Watertech signaleert zowel wereldwijd als in Nederland een groeiend tekort aan water. En dan vooral aan water van hoge kwaliteit. Het nieuw ontwikkelde waterzuiveringssysteem zorgt ervoor dat de beschikbare waterhoeveelheden veel effectiever en efficiënter benut worden. “Het systeem reinigt en hergebruikt water dat gebruikt is voor het wassen van aardappelen, groente en fruit. Dit gezuiverde en herbruikbare water heeft exact dezelfde hoge waterkwaliteit als het originele water. Daardoor kan iedere batch aardappelen, groente en fruit met hetzelfde water met dezelfde kwaliteit gewassen worden. Een hoge kwaliteit water zorgt voor een hoge kwaliteit reiniging en gaat daardoor derving van voedsel en de verspreiding van ziektes tegen. Het systeem zorgt daarmee niet alleen voor waterbesparing, maar ook voor een afname van voedselverspilling en verbetering van de voedselkwaliteit. Daarmee snijdt het mes aan drie kanten.”

Kennis uit een andere wereld
VAM Watertech uit Borssele worstelde met de uitdaging om haar waterzuiveringsinstallaties nog verder te verbeteren door minder water te verspillen. “Onze eigen kennis was niet toereikend. We hadden echt expertise nodig uit een andere branche,“ aldus directeur Hans Blaak. Via het netwerk van de subsidieadviseur leerde het ambitieuze Zeeuwse bedrijf het jonge GooFra Optics uit Geleen kennen, dat zich specialiseert in sensoring technieken. Deze ‘kennis uit een andere wereld’ was een welkome verrassing voor VAM Watertech. “Door technieken op het gebied van sensoring te combineren met de eigen technieken, hebben we als partners een zeer geavanceerd, betrouwbaar systeem ontwikkeld om de volledige waterstroom te behandelen en te zuiveren. En dit  alles bij een gelijkblijvende waterkwaliteit. Het systeem beperkt het waterverbruik met 97% (!) ten opzichte van de huidige standaard.”

Brede samenwerking
Ook in bredere zin werkt VAM Watertech samen met andere, hoogwaardige partijen om de innovatie op alle fronten in orde te krijgen. “Denk hierbij aan ook aan robuustheid en kostenefficiëntie” geeft Hans Blaak aan. Het systeem dient in zeer wisselende omstandigheden te kunnen presteren. “Een tweede aspect waarbij een andere vorm van expertise nodig is, is de ontwikkeling van het besturingssysteem. Dit moet kunnen communiceren met de systemen van bijvoorbeeld producenten van aardappelen, groente en fruit, maar ook met de systemen van industriële verwerkers zoals frietverwerkers en blikgroentefabrikanten.

Snellere doorontwikkeling
Gezien de grootte van de Agri & Food sector in Nederland en de klimaatuitdagingen die we het hoofd moeten bieden, hoopt VAM Watertech een grote invloed uit te kunnen oefenen op het terugbrengen van watergebruik. Daarin speelt de MIT Zuid-subsidie een cruciale rol. Deze zorgt ervoor dat het waterzuiveringssysteem sneller doorontwikkeld kan worden. De investering is aanzienlijk, maar de subsidie helpt MKB’ers VAM Watertech en GooFra om de risico’s te dekken. Daarmee tillen de MIT Zuid-middelen de samenwerking tussen VAM Watertech en GooFra naar een hoger plan.

Wereldwijde impact
Hans Blaak uit zijn genoegen over de projectresultaten op verschillende fronten: “Het R&D- project zorgt voor nieuwe kennis bij zowel VAM Watertech als Goofra. Door deze kennisontwikkeling kunnen wij steeds internationaler werken met partners in Frankrijk, Duitstalige landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Ik ben dan ook van mening dat de zuiveringsinstallatie als exportproduct de ‘BV Nederland’ sterker maakt en we ook wereldwijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beter benutten van water in het licht van toenemende watertekorten.“