Kijkoperaties worden veiliger en efficiënter met nieuw Maastrichts instrument

Jaarlijks vinden er wereldwijd miljoenen kijkoperaties plaats. Het uitvoeren van een kijkoperatie is complex en kan in sommige gevallen ongewenste complicaties opleveren voor de patiënt. Complicaties komen onder andere voor bij het dichten van de wond na een ‘routine’  buik kijkoperatie. Met project ‘Mediclose: towards improved abdominal surgery’ ontwikkelden MKB’ers Corporis Medical uit Maastricht en Medanco uit Veldhoven een instrument dat de wond gemakkelijk dicht. Het instrument, de Mediclose,  maakt kijkoperaties in de buik veiliger, minder belastend voor de patiënt en daarnaast ontlast het gebruik ervan ook de chirurg.

John Marugg, directeur van Corporis Medical uit Maastricht, legt uit wat de Mediclose zo bijzonder maakt: “De huidige manier van wonddichting bij een buikoperatie is soms lastig. Dat komt doordat de onderste, stevige laag van de buikwand zich moeilijk laat grijpen en hechten, zeker bij mensen met overgewicht. In 5 tot 10% van alle operaties blijkt achteraf dat de hechting van de wond onvoldoende is, waardoor complicaties kunnen optreden. De buikinhoud drukt dan bijvoorbeeld door de wond naar buiten, wat we een littekenbreuk noemen. Dit leidt onherroepelijk weer tot een vervolgoperatie, met alle risico’s van dien.” De oprichter van Corporis Medical, chirurg Alexander Veenhof,  kreeg het idee voor de ontwikkeling van de Mediclose tijdens de vele ingrepen die hij verricht.

Mediclose hecht een buikwond sneller, beter en veiliger dan een chirurg

Project: Mediclose

Programma:

MIT Zuid

Projectpartners:

Health Value Creation BV, Medanco BV

Looptijd:

01 oktober 2018 – 30 september 2020

Financiering:

Korte lijntjes
Corporis Medical is in 2016 gestart met het ontwikkelen van het eerste prototype. Het jonge bedrijf heeft na goede en lovende reacties over dit prototype de samenwerking gezocht met Medanco uit Veldhoven. Ook externe partijen zoals Van Berlo, Hogeschool Zuyd en Maastricht UMC sloten aan. Daarbij is bewust gekozen voor korte lijntjes met de andere ontwikkelingspartners, artsen en chirurgen. Zowel de ontwikkeling als de productie van de Mediclose vinden plaats in Zuid-Nederland. “Er kan makkelijk face to face gespard worden over verbeteringen in bijvoorbeeld effectiviteit en design. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet,” aldus John Marugg. Het instrument wordt geproduceerd in een cleanroom, middels ‘injection moulding’, oftewel spuitgieten. Een dergelijke hoogwaardige productiefaciliteit is schaars, maar noodzakelijk voor de productie van het medische instrument. “Juist daarom is het fijner en efficiënter dat de ontwikkeling en de productie beiden in de regio kunnen plaatsvinden, dichtbij alle betrokkenen”, benadrukt Marugg.

Verbetering volksgezondheid
In Nederland, en wereldwijd, groeit het aantal kijkoperaties per jaar. Dit komt doordat deze operaties minder ingrijpend en belastend voor de patiënt zijn dan reguliere operaties. Er hoeven bij een kijkoperatie immers slechts enkele sneetjes en gaatjes gemaakt te worden in de buik, in plaats van een grote snede. Mediclose helpt om kijkoperaties in de buik sneller uit te kunnen voeren en veiliger en efficiënter te maken. Uniek aan het instrument is dat het de wond van binnenuit hecht, waardoor de onderste, stevige laag van de buikwand áltijd gegrepen wordt. Daardoor sluit de wond zoals gewenst en ontstaan er geen complicaties door het hechten. Het automatische instrument Mediclose hecht in slechts een minuut, terwijl een chirurg daar al snel veel langer voor nodig heeft.  Marugg: “Jaarlijks vinden er in de wereld ruim 10 miljoen buikkijkoperaties plaats. Je kunt dus wel zeggen dat de Mediclose voor een grote verbeterslag in de wereldwijde volksgezondheid kan zorgen.”

Trots
De ontwikkeling van een nieuw hoogwaardig instrument komt niet zonder uitdagingen. MKB’er Marugg is trots op de resultaten die tot op heden bereikt zijn en het feit dat er al vele uitdagingen zijn overwonnen. Daarbij roemt hij vooral zijn team, samenwerkingspartner Medanco, de betrokken artsen en chirurgen en de andere ontwikkelingspartners. Bij het tackelen van de uitdagingen was de MIT Zuid-subsidie van onschatbare waarde. De MIT Zuid-middelen maakten het mogelijk een aanzienlijke investering te doen in R&D, zoals het vrijmaken van personeel, het laten maken van hoogwaardige mallen en de daaruit volgende prototypes in een cleanroom. Dergelijke hoogwaardige technologie vergt een forse investering. Investeringen die lastig zijn om als jong bedrijf te kunnen doen. De serieuze investering in het project maakte ook de samenwerking mogelijk met gerenommeerde partners. Daardoor kon kennis van bijvoorbeeld Medanco, Maastricht UMC, Hogeschool Zuyd en Van Berlo gekoppeld worden. Samen zorgen zij voor een nog hogere kwaliteit en betere innovatie.

Toekomstdroom
Wanneer gevraagd naar zijn toekomstdroom is John Marugg helder: “De droom is dat de Mediclose via distributeurs en validatie door grote partijen wereldwijd ingeburgerd raakt. Zodat Corporis Medical daadwerkelijk die belangrijke bijdrage mag leveren aan de verbetering van de wereldwijde volksgezondheid.“