Limburg Herstelt en Versnelt

LIOF – Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering – stond al in de startblokken om het mkb te ondersteunen in en na de coronacrisis. Herstellen en daarna in vliegende vaart verder met innovatie en internationalisering, dat was het doel. Daarvoor had LIOF diverse programma’s ontwikkeld en opgetuigd. Financiering kwam van de provincie. Doordat de REACT-EU-gelden hier nog bovenop kwamen, kan LIOF de programma’s bijna twee jaar langer draaien. Het Europese geld levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het blijvend versterken van het ecosysteem voor innovatie in Limburg.

De coronacrisis maakte veel mkb’ers in Limburg afwachtend. Zij schaalden hun innovatie- of internationaliseringsplannen af. “Begrijpelijk, maar voor de economische ontwikkeling in Limburg is het juist belangrijk om in tijden van crisis een tandje bij te zetten”, vertelt Charles Mevis, business developer bij LIOF. “Daarom hebben we twee programma’s ontwikkeld. Het eerste is Limburg Toekomstbestending, gericht op het mkb in onder andere de maakindustrie, logistiek, bouw en agrofood. Het andere programma is LimburgToerisme, specifiek bedoeld voor het mkb in de leisure. De provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakten geld vrij voor deze programma’s waarmee we ondernemers inhoudelijk en financieel ondersteunen. We geven persoonlijk advies, organiseren netwerkbijeenkomsten en workshops om hen vooruit te helpen met hun innovaties.”

LIOF organiseert evenementen om digitalisering in toerisme te stimuleren.

Project: Limburg Herstelt en Versnelt

Projectpartners:

LIOF

Looptijd:

33 maanden

Financiering:

google.charts.load('current', { 'packages': ['corechart'] }); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn('string', 'Onderdeel'); data.addColumn('number', 'hoeveelheid'); data.addColumn({type: 'string', role: 'tooltip'}); data.addRows([ ['Europa', 54, "Europese subsidie: € 5.998.450"], ['Overig', 46 , "Overig publiek: € 5.200.000" ], ]); var options = { 'backgroundColor': 'transparent', tooltip: { textStyle: { fontName: 'verdana', fontSize: 18 } }, pieHole: 0.5, pieSliceTextStyle: { color: 'black', fontSize: 16 }, colors: ['#004a99', '#4d8c7f', '#fce500', '#4d8c7f', '#8dccbd'] , legend: 'none', chartArea:{left:10,top:10,right:10,bottom:10,width:"100%",height:"100%"} }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('donut_single1')); chart.draw(data, options); }

Vergroening en digitalisering
Veel projecten die in de programma’s Limburg Toekomstbestendig en LimburgToerisme passen, vallen ook binnen de kaders van REACT-EU. Om in aanmerking te komen voor REACT-EU-steun, moeten projecten innovatief zijn en een bijdrage leveren aan de vergroening of digitalisering van de Limburgse economische structuur. Mevis: “Onze programma’s en het EU-programma hebben veel overlap. Het zou zonde zijn om de EU-middelen te gebruiken om weer iets nieuws in te richten. We hadden de organisatie en de systemen al ingericht om het provinciale geld goed te kunnen besteden in de regio. Het was alleen maar mooi dat daar nu ook het Europese geld bij zou komen.”

Internationalisering
Naast Limburg Toekomstbestendig en Limburg Toerisme  maken ook diverse ‘Trade-activiteiten’ deel uit van het totaal pakket dat LIOF met hulp van het REACT-EU-programma in de markt zet. De organisatie stimuleert Limburgse mkb’ers om hun innovatieve producten en diensten ook in het buitenland aan de man te brengen. LIOF biedt bijvoorbeeld gesprekken met business developers en organiseert handelsmissies. Ook bij deze extra doelstelling gaat het om producten en diensten die impact hebben op vergroening of digitalisering.

Beter doordacht
Hoe werkt de ondersteuning van LIOF in de praktijk? Mevis: “Ten eerste maken we ondernemers er op attent dat ze subsidie kunnen aanvragen en helpen we hen bij de aanvraag en dus ook bij het projectplan. Hierdoor worden plannen concreter en beter doordacht. Zijn deze bijvoorbeeld technisch haalbaar? En welke expertise heb je nodig om het voor elkaar te krijgen? Soms helpen we ondernemers aan samenwerkingspartners. De businesscase is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel, want wat is precies het economisch perspectief? Vaak horen we terug dat ondernemers het schrijven van het plan een ballast vinden, maar tegelijkertijd wel zinvol. Het scherpt hun innovatieve plannen of internationaliseringsambities aan.”

Mooie voorbeelden
“Of ik wat voorbeelden kan noemen van Limburgse bedrijven die REACT-EU-steun kregen? Jazeker! Een groentesorteerbedrijf investeerde bijvoorbeeld in een innovatieve sorteermachine voor langwerpige groente en fruit. Het doel is: minder verspilling door beter sorteren en minder personeel waaraan een tekort is. Nog een voorbeeld. Als zonnecellen te heet worden aan de achterkant worden normaal gesproken een hele serie zonnecellen automatisch uitgeschakeld. Een Limburgs bedrijf werkt nu aan een manier om alleen de oververhitte cel uit te schakelen. Ook een mooi voorbeeld dat ik bij naam kan noemen is Cooloo. Dit bedrijf maakt hergebruik van designmeubels mogelijk, doordat ze deze opnieuw kunnen opspuiten met een soort stoflaag. Het opspuitmateriaal is gemaakt van gerecycelde stoffen of leerresten uit afvalstromen van bijvoorbeeld reguliere meubelfabrikanten.”

Laagdrempelig
Mevis: “Onze aanvraagformulieren zijn een stuk laagdrempeliger en eenvoudgier dan die voor de meeste Europese subsidies. Voor veel mkb’ers is het daardoor wel haalbaar om een Europese subsidie aan te vragen. LIOF heeft maar liefst 75 bedrijven aan een subsidie kunnen helpen van gemiddeld 50.000 euro. Deze subsidie zorgt er voor dat innovatieve ontwikkelingen bij bedrijven worden versneld; ze starten vandaag al met de ontwikkeling in plaats van morgen. Ook moeten zij nog steeds een substantieel deel van de ontwikkelingskosten bijdragen, want de subsidie bedraagt maximaal 35 procent. De REACT-EU-gelden hebben dus ook nog eens een multipliereffect waarvan de regio profiteert.”

 

Over LIOF
LIOF staat voor Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering. LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering. Startups, scale-ups en mkb’ers die behoefte hebben aan ondersteuning om te innoveren, investeren of internationaliseren kunnen terecht bij LIOF.

Lees meer over LIOF: www.liof.nl