Lokale waterzuivering voor festivals en campings

We staan er eigenlijk niet bij stil, maar de zomerse festivals, camping- en hotelbezoeken veroorzaken vaak een seizoensgebonden piekbelasting in het lokale waternet. In de huidige situatie schieten persleidingen vaak te hulp. Zij transporteren het afvalwater onder hoge druk naar de waterzuiveringsinstallaties. Deze werkwijze kost echter veel energie en betekent vaak ook verlies aan bruikbaar en gezuiverd water. Een alternatief lijkt mogelijk te zijn, maar vereist nog enig onderzoek. Afvalwater efficiënt en effectief zuiveren is in de waterbehandelingsector een steeds vaker voorkomend vraagstuk. Daarom steken het Nederlandse PureBlue Water en het Vlaamse Avecom de koppen bij elkaar om een decentrale proefopstelling voor waterzuivering te ontwikkelen en te testen op Camping Olmenveld.

Subsidie uit het CrossRoads2 project was voor ons letterlijk een lastenverlichting doordat wij meteen met onze partner de totale decentrale proefopstelling konden ontwikkelen en testen.

Project: Innovatieve waterzuivering voor de groene stad

Programma:Interreg VA CrossRoads2

Projectpartners:

PureBlue Water, Camping Olmenveld en Avecom

Looptijd:

01 november 2019 – 31 augustus 2020

Financiering:

Afvalwater aan de bron zuiveren
Decentrale en off-the grid systemen zijn in de waterbehandelingssector steeds vaker voorkomende  systemen. Behandeling van afvalwater aan de bron kan een interessante oplossing zijn voor de groeiende belasting van de waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast kan een lokale oplossing bijdragen aan het sluiten van de kringlopen. Naast campings, festivals en hotels zijn er nog vele andere stakeholders die zoeken naar een goede en decentrale oplossing voor hun waterzuiveringsprobleem. Kevin van de Merlen, Senior Technoloog bij PureBlue Water licht toe: “Er zijn wereldwijd vele steden die nog geen beschikking hebben over voldoende sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben tijdelijke opvangcentra bij natuurrampen ook behoefte aan lokale oplossingen die praktisch en goedkoop zijn.”

Inventarisatie van sociale structuren

Bij de energietransitie in een wijk zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals bewoners, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VvE), energiecoöperaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Om in de wijk iets in gang te zetten, is het belangrijk dat er sociale structuren zijn waarop gebouwd kan worden. Bij aanvang van het project is dan ook veel tijd gestoken in het in kaart brengen en mobiliseren van deze structuren.

Afvalwater op schepen
PureBlue Water heeft in 2014 een oplossing ontwikkeld voor decentrale waterzuivering van afvalwater op schepen waarbij zowel het toilet- en sanitair water, als het keuken- en wasserijwater tot een hoge kwaliteit gezuiverd afvalwater kunnen worden gezuiverd. Deze oplossing is echter niet één op één toepasbaar op land. “‘De ontwikkelde oplossing voor schepen is gebaseerd op een relatief constante en geconcentreerde belasting. Aan land is de afvalwaterstroom minder geconcentreerd en is er de mogelijkheid om organische stoffen uit slib op te waarderen tot grondstoffen en water her te gebruiken,” aldus Van de Merlen.

Camping Olmenveld als proeflocatie
In dit project willen de partners PureBlue Water en Avecom de decentrale waterzuivering van afvalwater voor scheepvaart verder ontwikkelen en valideren in de praktijkomgeving van Camping Olmenveld. PureBlue Water levert de kennis en expertise omtrent het decentraal waterzuiveringssysteem, Avecom levert expertise rond de microbiologische processen die worden ingezet om de terugwinning van de afvalstoffen te realiseren. Camping Olmenveld stelt ruimte op haar camping ter beschikking om de proefopstelling te bouwen en verder te ontwikkelen.

Toegevoegde waarde van CrossRoads2 subsidie
“Dankzij de subsidie van CrossRoads2 konden wij het ontwikkelingstraject uitbreiden en versnellen. Zonder deze subsidie hadden wij de proefopstelling in een afgeslankte vorm moeten testen en had het hele traject langer geduurd dan nu. Als MKB-bedrijf hebben wij een bepaald ontwikkelingsbudget wat natuurlijk is afgestemd op de omzet en het resultaat van het bedrijf. Helaas is er dan niet altijd voldoende ruimte om nieuwe ontwikkelingstrajecten volledig uit te rollen. Dat soort trajecten kosten immers veel tijd en geld. Deze subsidie was voor ons letterlijk een lastenverlichting. Op deze manier konden wij met onze Belgische partner Avecom meteen de totale decentrale proefopstelling ontwikkelen en testen op Camping Olmenveld. En met succes. Het traject loopt ten einde en de resultaten zijn tot nu toe heel positief.‘’